Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Joseph Wright of Derby
Realismus  
Díla:
Alchymista hledající kámen mudrců
Portrét paní Abneyové
Portrét reverenda Basila Bury Beridgeho
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1734 - † 1797, Velká Británie, 

Britský malíř Joseph Wright (Wright of Derby) se narodil 3. září 1734 v ulici Irongate 28 v Derby v hrabství Derbyshire. Byl třetím synem uznávaného advokáta a městského úředníka Johna Wrighta a jeho manželky Hannah, rozené Brooksové. V roce 1751 odešel do Londýna, aby se tam učil portrétnímu malířství. Jeho mistrem byl Thomas Hudson, který byl také učitelem Joshuy Reynoldse. Po ukončení studií se Wright vrátil zpět do Derby, aby se tak stal prvním známějším anglickým malířem, který si získal uznání i přesto, že nepůsobil v hlavním městě.

Ve své tvorbě byl Wright fascinován světlem a působením světla na objekty a postavy, přičemž se inspiroval obrazy Caravaggia a holandských mistrů Gerrita van Honthorsta a Rembrandta van Rijna. Experimentoval s malováním tmavých interiérů, které osvětloval svíčkami nebo lampami, což v té době nebylo příliš obvyklé. Wrightova pověst výjimečného portrétisty se brzy donesla až do Londýna, kde získával mnohé významné zakázky. V Londýně v roce 1765 také poprvé vystavoval v Society of Artists.

Wright se často účastnil různých výstav a často vystavoval také na Královské akademii. V roce 1781 byl jmenován čekatelem na členství v Akademii a v roce 1784 byl zvolen jejím plnohodnotným členem. Tuto poctu však odmítl, neboť se domníval, že si ho Akademie dostatečně neváží. I tak se až do roku 1794 pravidelně účastnil výstav pořádaných Akademií.

V Society of Artists se Wrightovi dostalo přízvisko Wright of Derby, aby byl odlišen od liverpoolského malíře Richarda Wrighta, který už se Society vystavoval. V roce 1772 se Society začal vystavovat i Američan Joseph Wright, a tak se Wrightovo nové přízvisko osvědčilo a zažilo ještě víc.

V roce 1773 se Wright oženil s Hannah Swiftovou, se kterou měl celkem šest dětí, ze kterých však tři zemřely v dětství. V roce 1773 také navštívil Itálii, kde se stal svědkem výbuchu sopky Vesuv, což ho přivedlo na myšlenku, že by své znalosti zákonitostí světla mohl použít i v krajinomalbě. Vesuv se také stal Wrightovým oblíbeným předmětem na více než třiceti jeho dalších obrazech. V Itálii Wright zůstal do roku 1775 a po svém návratu se usadil v Bathu, kde však nebyl moc oblíbený hlavně kvůli konkurenci Thomase Gainsborougha, a tak se vrátil do svého rodného Derby, kde strávil zbytek života.

Wright s oblibou maloval stroje, které se tehdy právě začínaly používat, a proto byl označen prvním profesionálním malířem, který vyjádřil ducha průmyslové revoluce. Wright patřil do skupiny Lunar Society, která v sobě sdružovala umělce, filosofy, vědce a inženýry a která podporovala rozvoj všech jejich oborů. Tato skupina se scházela každý měsíc v pondělí po úplňku a její členové na jejich setkáních prezentovali své nové nápady i různé pokusy. Mezi členy patřili například majitel keramického závodu Josiah Wedgewood, vynálezce parního stroje James Watt, chemik Joseph Priestly a lékař Erasmus Darwin, který byl dědečkem Charlese Darwina. Tato skupina představovala nové osvícenství a bezpochyby ovlivnila nejen Wrighta a jeho umění, ale také humanitní filosofii během průmyslové revoluce. Darwin byl také Wrightovým osobním lékařem a pomáhal mu s léčbou hlubokých depresí, kterými Wright trpěl posledních dvacet let svého života.

Wright zemřel 29. srpna 1797 ve svém domě číslo 28 v Queen Street v Derby ve společnosti svých dvou dcer.


Konečná verze – 17. 4. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate