Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Ladislav Zívr
Novopačtí rodáci  
Skupina 42  
Kubismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1909 - † 1980, Česká republika, 

Český sochař Ladislav Zívr se narodil 23. května 1909 v Nové Pace v rodině hrnčíře. Už jako malý chlapec trávil mnoho času v rodinné dílně a tak nebylo pochyb, že se rovněž rozhodne pro práci s hlínou. Původně se vyučil hrnčířem, později studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde uplatnil svoje znalosti vlastností materiálu, modelářský cit i své mimořádné plastické vidění.

Na počátku své tvorby byl Zívr ovlivněn především českým kubismem, experimentoval rovněž se surrealismem a ztvárněním různých snových a halucinačních vizí. V této době se Zívr zaměřoval hlavně na postavy hudebníků s nástroji, později začal vytvářet spíše abstraktnější kompozice. Zívr pracoval s různými technologiemi a netradičními postupy, vedle tradičních sochařských postupů používal také asambláž a muláž, ve které spojoval přírodní materiály se sádrou. Vystavoval hlavně společně s dalšími novopackými rodáky malířem Františkem Grossem a fotografem Miroslavem Hákem v prostorách D37, které jim poskytl E. F. Burian.

V roce 1942 se Zívr stal společně s Františkem Grossem a Miroslavem Hákem členem Skupiny 42, která byla ovlivněna především kubismem, futurismem a konstruktivismem, které se pak promítaly v tvorbě jejích členů. Zívr byl jediným sochařem této skupiny a jeho tvorba blízce odrážela inspiraci skupiny životem města, městskou periférií a životem obyčejných pracujících lidí. Po válce Zívr tato témata dále rozvíjel, zaměřil se hlavně na vztah člověka a stroje.

V 60. letech 20. století začal Zívr dále experimentovat s abstrakcí, ve své tvorbě se zaměřil hlavně na přírodu a procesy v ní, jeho sochy obohatily nové přírodní tvary. Jeho pozdější tvorba neodrážela pouze jeho soudobé pocity, ale především jeho celoživotní zkušenosti a poznání sama sebe. Svou tvorbou bývá Zívr řazen mezi nejlepší české sochaře 20. století.

Zívr zemřel 4. září 1980 ve Ždírci u Nové Paky.


Konečná verze – 30. 3. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate