Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Paul Nash
Surrealismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1889 - † 1946, Velká Británie, 

Britský malíř a grafik Paul Nash se narodil 11. května 1889 v Londýně v rodině významného právníka. Jako dítě byl často velmi nemocný, trpěl astmatem. Jeho matka trpěla vážnými depresemi a musela být dlouhodobě hospitalizována, a tak malý Nash vyrůstal víceméně bez ní v domě svých prarodičů v Hampshire. Umění původně vystudoval na St. Paul’s School a pak studoval jeden rok na Slade School of Art, kde byl ovlivněn hlavně básnickou tvorbou Williama Blakea a malbami Prerafaelitů, hlavně pak mystickou romantikou Danteho Gabriela Rossettiho. Poprvé začal vystavovat v roce 1912, veřejnost seznámil hlavně se svými akvarely krajin.

Nash působil v obou světových válkách jako oficiální válečný umělec, kdy zachycoval tragedie a triumfy válečných let. V únoru 1917 byl Nash poslán na západní frontu, účastnil se dokonce ofenzivy u Ypres. Jako druhý poručík Hampshirského regimentu zachycoval běžný život vojáků v zákopech i hrůzy války.

V květnu 1917 byl Nash po nehodě (spadl do příkopu a zlomil si žebro) prohlášen za invalidu a poslán na rekonvalescenci do Londýna, kde na základě svých skic a nákresů začal vytvářet válečné olejomalby. Nash později tyto malby vystavil a na jejich základě byl britským Úřadem pro válečnou propagandu najat jako oficiální válečný umělec. V listopadu 1917 se Nash vrátil na západní frontu do Passchendaele.

V roce 1922 se Nash se svou manželkou Margaret přestěhoval do pobřežního městečka Dymchurch v hrabství Dorset, kde trávil svůj čas malováním krajin, ale také zpracováváním svých myšlenek a zkušeností z války. Jeho malby z tohoto období byly temné, i když poněkud bledší a více ploché než jeho obrazy ze zákopů první světové války. Když v roce 1929 zemřel Nashův otec, upadl Nash do depresí, které se rovněž projevily v jeho tvorbě, ve které zachycoval hlavně smrt a s ní spojené emoce.

V roce 1933 Nash společně s Henry Moorem, Barbarou Hepworthovou a kritikem Herbertem Readem založil Unit One, což byla skupina umělců zabývajících se propagací moderního umění ve Velké Británii. I když toto sdružení fungovalo pouze krátce, významným způsobem se zasloužilo o revitalizaci a rozvoj britského meziválečného umění. Od roku 1933 se také Nash začal potýkat se svým stále se zhoršujícím zdravotním stavem – jeho astma ho také v roce 1936 při jednom z vážných záchvatů skoro připravilo o život.

V průběhu druhé světové války byl Nash zaměstnán na Ministerstvu informací a pokračoval ve své práci oficiálního válečného umělce.

Nashova tvorba byla ovlivněna především metafyzickým surrealismem Giorgia de Chirica a Maxe Ernsta, i když sám Nash o tomto vlivu prohlásil: ‚nenašel jsem surrealismus, surrealismus si našel mne‘. I když je tento vliv v Nashových dílech silně přítomen, Nash si přesto ponechal svůj styl malíře snových krajin. Ve 30. a 40. letech 20. století se na jeho plátna dostal také silně teatrální styl novoromantického hnutí.

Nash se mimo jiné zabýval také technikou rytiny, knižními ilustracemi, průmyslovým designem a technikou fotografie. Vyučoval také na Royal College of Art v Londýně a napsal celou řadu článků o moderním umění, jeho sebrané spisy byly vydány posmrtně v roce 1949.

Nash zemřel 11. července 1946 v Boscombe v hrabství Hampshire. Byl pohřben 17. července 1946 v Langley v Buckinghamshire.


Konečná verze – 6. 1. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate