Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Aelbert Cuyp
Renesanční umění  
Díla:
Alej v Meerdervoortu
Cesta u řeky
Dobytek s mužem na koni a poddanými
Domácí ptactvo
Mladý pasák s kravami
Noční krajina s jezdci na koních a pastýři
Šedý kůň v krajině
Výjev u řeky s dojičkou
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1620 - † 1691, Holandsko, 

Holandský malíř Aelbert Jacobsz Cuyp se narodil 20. října roku 1620 v Dordrechtu v rodině portrétního malíře Jacoba Gerritsze Cuypa. I ostatní členové jeho rodiny byli malíři a jeho strýc a dědeček byli skláři.

Cuyp je obdivován především pro své pohledy na řeky a města ve zlatavém světle, které namaloval hlavně v okolí svého rodného města Dordrechtu. Proto také bývá považován za jednoho z nejvlivnějších nizozemských krajinářů 17. století. Jeho obrazy se poměrně výrazně liší od obrazů jeho současníků, působí daleko teplejším dojmem a jsou také osobnější. Styl Aelberta Cuypa byl ovlivněn tvorbou Jacoba van Ruisdaela a Jana van Goyena a způsobem, jakým pozorovali a pak zobrazovali přírodu.

Cuypovy obrazy jako první začali obdivovat angličtí sběratelé umění na konci 18. století a přispěli tak k tomu, že Cuypovy práce měly později obrovský vliv na následný rozvoj britského krajinářství. Cuypovy obrazy jsou zastoupeny v mnoha sbírkách anglických šlechticů a Cuyp byl a je v Anglii více oblíbený než ve své rodné zemi. Cuyp však měl i celou řadu kritiků – jeden z nich dokonce označil jeho obrazy za vhodné pouze na obaly bonboniér.

Cuyp takřka nedatoval svoje obrazy, a tak je dnes velmi složité chronologicky uspořádat jeho tvorbu a její vývoj. Navíc měl celou řadu následovníků, kteří svoje obrazy nepodepisovali, a tak je velmi složité určit, zda tyto obrazy mohou být připisovány Cuypovi nebo někomu jinému. Cuypovým konkurentem byl i Abraham Calraet (1642 – 1722), který měl stejný styl a navíc i monogram.

V roce 1658 se Cuyp oženil s bohatou vdovou a téměř přestal malovat. Stal se však městským konšelem a v roce 1659 také děkanem reformované církve. V této své kariéře dále pokračoval – v roce 1667 se stal starším církevní rady a v roce 1682 jedním z osmi členů tribunálu jižních provincií. V roce 1689 zemřela Cuypova manželka, a tak Cuyp zbytek svého života strávil v domě své jediné dcery, manželky pivovarníka.

Cuyp zemřel 15. listopadu roku 1691 v Dordrechtu.


Konečná verze – 6. 1. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate