Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Lucas Cranach mladší
Renesanční umění  
Díla:
Adam
Eva
Portrét ženy I.
Portrét ženy II.
Portrét ženy III.
Venuše s Amorem
Zvláštní milenci
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1515 - † 1586, Německo, 

Německý malíř a grafik Lucas Cranach mladší se narodil 4. října 1515 ve Wittenbergu. Byl synem a žákem slavného malíře Lucase Cranacha staršího. Cranach se nejdříve vyučil a pak často spolupracoval se svým otcem – na otcovy obrazy přimalovával oblečení a různé doplňky. Cranach mladší byl významným malířem dílny svého otce, kterou prakticky převzal po otcově odchodu do služeb saského kurfiřta Johana Bedřicha do Augšpurku. Po smrti otce v roce 1553 pak Cranach mladší převzal dílnu úplně.

I když byl Cranach mladší stejně úspěšným a uznávaným malířem jako jeho otec, nikdy zcela nedosáhl jeho umělecké dokonalosti. Jejich styl si byl natolik podobný, že především u ranných prací Cranacha mladšího bylo opravdu obtížné rozlišit jejich autorství. Mezi nejlepší práce Cranacha mladšího patří především portréty a jednoduché kompozice alegorických a mýtických výjevů.

Cranach mladší byl celkem dvakrát ženat a obě jeho manželství byla velmi výhodná. Jeho první manželkou se v roce 1541 stala Barbara Brücková, která byla dcerou kancléře kurfiřta Gregora Brücka. Po té, co Barbara v roce 1550 zemřela, oženil se s Magdalene Schurffovou, která byla neteří náboženského reformátora Filipa Melanchtona. Cranach byl stejně jako jeho otec významným představitelem města – v letech 1549 až 1568 působil nejdříve jako kancléř a poté i jako městský radní. Byl také jedním z nejbohatších malířů města, o čem svědčí i městské záznamy o daních z roku 1573.

Cranach zemřel 25. ledna 1586 ve Výmaru.


Konečná verze – 25. 2. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate