Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Lucas Cranach starší
Renesanční umění  
Díla:
Adam a Eva I.
Adam a Eva II.
Alegorie melancholie
Autoportrét
Hlava Krista s trnovou korunou
Hon na jeleny kurfiřta Bedřicha Moudrého
Judita s hlavou Holofernésovou
Lukrécie
Odpočinek na útěku do Egypta
Panna s dítětem pod jabloní
Paridova volba
Portrét dívky
Portrét mladé ženy
Portréty Martina Luthera a jeho ženy Kathariny von Borové
Salomé
Saská princezna
Saský princ
Tři Grácie
Trojice
Venuše s Kupidem s pláství medu
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1472 - † 1553, Německo, 

Německý malíř a rytec Lucas Cranach starší se narodil roku 1472 v malém městečku Kronachu v jižním Německu, podle kterého také získal svoje příjmení. O jeho životě do roku 1500 není známo téměř nic, snad jen to, že žil ve svém rodném městě. V roce 1500 se usadil ve Vídni, kde se přátelil se vzdělanci z tehdy nově založené vídeňské univerzity. I když Cranach ve Vídni zůstal pouhé čtyři roky, vytvořil tam svá nejlepší a nejznámější díla.

V roce 1504 Cranach přesídlil do Wittenbergu, kde působil jako dvorní malíř saského kurfiřta Bedřicha III. Moudrého, který ho za jeho služby později povýšil do šlechtického stavu a udělil mu erb se znakem okřídleného hada. K výsadám, které kurfiřt Cranachovi udělil, patřilo také výhradní právo prodávat ve Wittenbergu léky a patent na výhradní práva k tisku Biblí, kterého využíval hlavně jeho blízký přítel Martin Luther. Lékárna, ve které Cranach prodával léky, stála až do roku 1871, kdy byla zničena ohněm. V době úspěchů u dvora se Cranach také oženil s Barbarou Brengbierovou, dcerou starosty města Gotha. Oba Cranachovi synové Hans a Lucas byli malíři, dále měl Cranach dcery Ursulu, Barbaru a Annu, jejímž kmotrem byl sám Martin Luther. Lucas a Barbara Cranachovi byli svědky manželství Martina Luthera s Katharinou von Borovou a Cranach se také stal v roce 1526 kmotrem Lutherova prvního syna Johannese.

Za svého působení ve Wittenbergu Cranach získal obrovské jmění, stal se jedním z nejrespektovanějších občanů města a několik let byl také starostou. Jeho dílna v rozlehlém domě na Schloss Strasse 1 se brzy stala střediskem bohatého trhu s uměním.

Cranachovy obrazy byly vyhledávané mnoha sběrateli umění a tak Cranachova dílna často vytvářela kopie populárních obrazů a kompozicí – především aktů, které dotvářely nový ideál ženské krásy. Vedle aktů vytvářel Cranach také náboženské práce, přičemž se proslavil hlavně svými dřevoryty pro první německé vydání Nového zákona z roku 1522. Cranach také namaloval několik portrétů Martina Luthera. I když byl Cranach věrný protestantismu, často maloval pro katolíky, kteří mu zadávali ty nejdražší zakázky. Roku 1523 si Cranach zakoupil tiskařský lis a brzy nato si založil také vlastní knihkupectví.

Cranach zůstal ve Wittenbergu až do roku 1550, kdy následoval Jana Bedřicha Nešťastného, posledního saského kurfiřta ernestinské větve, do vyhnanství do Augšpurku. V roce 1547 zažádal Cranach císaře Karla V. o milost pro uvězněného kurfiřta. Cranach již císaře znal z doby, kdy ho v roce 1508 maloval jako malého chlapce v Nizozemí, kam byl pozván na žádost tehdejšího císaře Maxmiliána I., a tak jeho přímluva padla na úrodnou půdu, kurfiřt byl nakonec v roce 1552 propuštěn a Cranach ho následoval do Výmaru.

V posledních letech života Cranachovi v dílně pomáhal jeho syn Lucas mladší (1515 – 1586), který pokračoval v umělecké tradici svého otce a který dokázal napodobit jeho styl tak dokonale, že je dnes velmi obtížné rozlišit autorství jejich obrazů.

Cranach zemřel 16. října roku 1553 ve Výmaru ve věku 81 let. Dům na trhu, kde Cranach bydlel, stále stojí.


Konečná verze – 25. 2. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate