Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Correggio
Baroko  
Renesanční umění  
Manýrismus  
Díla:
Danaë
Jupiter a Ió
Klanění se dítěti
Madona košíku
Madona s dítětem a malým Sv. Janem
Mystický sňatek Sv. Kateřiny
Panna s dítětem a andělem (Madonna del Latte)
Portrét urozené dámy
Zrození
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1489 - † 1534, Itálie, 

Italský malíř Correggio, vlastním jménem Antonio Allegri, se narodil v srpnu roku 1489 v Correggiu v rodině obchodníka. O jeho malířském vzdělání se nedochovaly žádné záznamy, nicméně Correggiova ranná tvorba byla v mnohém inspirována tvorbou Lorenza Costy a Andrey Mantegny. V roce 1516 se usadil v Parmě, kde také strávil většinu svého života a kde se proslavil jako jeden z nejlepších tamních umělců.

Correggio byl významným představitelem renesance, nicméně hlavně v pozdním období své tvorby přešel do stylu dramatických kompozic typických pro italské baroko 17. století. Proslavil se především díky svým malbám provedeným v kupolích a na stropech kostelů – chtěl divákům zprostředkovat dojem toho, že se dívají přímo do nebes. Jednou z jeho největších a nejznámějších prací je freska uvnitř dómu kostela Sv. Jana Evangelisty v Parmě, na které pracoval v letech 1520 až 1521.

Correggio se ve své tvorbě nevěnoval pouze náboženským tématům. Byl velkým oblíbencem mantovského vévody Federiga II. Gonzagy, který si u něj objednal cyklus maleb zobrazujících Ovidiovy Proměny. Tyto obrazy měly původně zdobit Gonzagův palác, nicméně když Gonzagu navštívil římský císař Karel V., projevil o tyto obrazy zájem a Gonzaga mu je tedy daroval.

V roce 1519 se Correggio v Parmě oženil s Girolamou Francescou di Braghetisovou (zemř. 1529), která pocházela ze stejného městečka jako on. Jeden z Correggiových synů, Pomponio Allegri, se rovněž stal malířem, nicméně proslulosti svého otce nedosáhl. Correggio sám byl podle svědectví svých současníků spíše melancholickým člověkem a stranil se společnosti.

Correggio zemřel 5. března roku 1534 v Correggiu.


Konečná verze – 6. 1. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate