Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Jean-Baptiste Camille Corot
Impresionismus  
Barbizonští  
Realismus  
Díla:
Agostina
Dáma v modrém
Italka s nádobou na vodu
Orfeus vedoucí Eurydiku z podsvětí
Pohled ze zahrad Farnese, Řím
Ville d’Avray
Žena čtoucí v krajině
Žena s perlou
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1796 - † 1875, Francie, 

Francouzský malíř a rytec Jean-Baptiste Camille Corot se narodil 16. července roku 1796 v Paříži. Jeho rodina byla poměrně majetná a zabývala se obchodem, a tak Corot nikdy na rozdíl od svých malířských současníků netrpěl nedostatkem peněz. Na přání svého otce se pak vyučil v obchodu s textilem a v tomto oboru vydržel až do svých šestadvaceti let, kdy mu jeho otec konečně povolil věnovat se umění. V Salonu Corot poprvé vystavoval v roce 1827.

Corot byl jedním z největších krajinářů Francie 19. století. Jeho umění bylo založeno na akademických naukách a tradicích, jeho nová a čistá vize umění z něj však udělala ‚posledního z klasických krajinářů a prvního impresionistu‘. Corot byl inspirován uměním minulosti a zároveň inspiroval umění budoucnosti.

Corot ve Francii zavedl novou techniku podle Barbizonské školy, jíž byl členem – malování ‚en plein air‘ – v krajině, aby zachytil přírodu ve vší skutečnosti a delikátnosti bez toho, aby ztratila první dojem jedinečnosti, jemných pastelových tónů a atmosféry. I když byl Corot členem sdružení barbizonských malířů, nikdy se zcela neztotožnil s jejich myšlenkou romantické krajiny a návratu do srdce přírody. Corot spíše považoval krajinářství za zprostředkování reálných krás přírody a podobal se tedy spíše tradičním klasickým francouzským a holandským krajinářům. Corot nikdy krajinu neidealizoval, spíše jen delikátně a nenásilně ukazoval její krásy. Za celý svůj život Corot namaloval více než tři tisíce pláten a je nejčastěji falšovaným malířem.

Corotovo umění bylo příkladem krajinářství pro Sisleyho a Moneta. I když byl Corot považován za zakládajícího otce impresionismu a byl impresionisty bezmezně obdivován, nikdy se žádné jejich výstavy neúčastnil, nikdy nepodporoval Maneta v Salonu a byl znám pro svoje potyčky s Pissarrem, který byl krátký čas jeho žákem.

Corot byl znám svou dobročinností a když potom za svoje obrazy dostával vysoké částky, stávalo se často, že finančně podporoval svoje přátele a kolegy i zcela cizí lidi, kteří jeho pomoc potřebovali. V roce 1882 například koupil dům v Auvers, který následně daroval Honoré Daumierovi, který byl slepý a bez peněz žil na ulici. V roce 1875 Corot daroval deset tisíc franků vdově po Milletovi, aby mohla uživit svoje děti. Corot také dlouhodobě podporoval školu na rue Vandrezanne v Paříži, což bezesporu rovněž svědčí o jeho dobročinné a nezištné povaze.

Corot zemřel 22. února roku 1875 v Paříži, je pohřben na hřbitově Père Lachaise.


Konečná verze – 25. 2. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate