Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Alonso Sánchez Coello
Renesanční umění  
Díla:
Diego de Covarrubias
Doña Juana, portugalská princezna
Filip II. držící růženec
Isabella z Valois, královna Španělska
Portrét infantky Cataliny Micaely
Princ Don Carlos Rakouský
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1531 - † 1588, Španělsko, 

Španělský malíř Alonzo Sánchez Coello se narodil kolem roku 1531 v městečku Benifairó de les Valls poblíž Valencie. Zde také žil až do svých deseti let, kdy ztratil oba rodiče a byl poslán na výchovu ke svému dědečkovi do Portugalska. Jeho dědeček byl zaměstnán ve službách portugalského krále Jana III. a za svého vnuka se u krále přimluvil, aby ho poslal do Holandska studovat malířství.

V roce 1550 byl tedy Sánchez Coello vyslán portugalským králem Janem III. do Holandska, aby tam pracoval ve službách biskupa Antoine de Granvilla a zároveň studoval malířství pod vedením vlámského mistra Anthonise Mora. Po svém návratu do Lisabonu v roce 1552 se Sánchez Coello stal Janovým dvorním malířem. Po smrti Jana III. v roce 1555 Sánchez Coello přesídlil na španělský dvůr krále Filipa II., kam byl doporučen Janovou vdovou královnou Juanou, která byla Filipovou sestrou. Zbytek svého života strávil Sánchez Coello ve dvorských službách, stal se Filipovým oblíbeným portrétistou, byl všeobecně uznáván a jeho díla byla vysoce ceněna celým dvorem.

Sánchez Coello byl jedním ze zakladatelů významné tradice španělského portrétního malířství. Maloval především portréty, ale zabýval se také vytvářením výjevů z náboženského života, z nichž mnohé zhotovil pro El Escorial. Svými obrazy také vyzdobil mnoho kostelů paláců španělské šlechty. Portréty Sáncheze Coella byly ovlivněny stylem jeho učitele Mora a velkým vzorem všech portrétistů Titianem. Sánchez Coello svým nevšedním talentem a použitím výtečných barev dosáhl toho, že jeho obrazy vyzařují teplo a působí zajímavou lehkostí provedení i v naší době.

Sánchez Coello se v roce 1560 oženil ve Valladolidu s Louisou Reyaltesovou a měli spolu sedm dětí. Dvěma jeho dcerám šel za kmotra dokonce samotný král Filip II., což bezpochyby svědčí o úctě, jaké se Sánchez Coello těšil na španělském dvoře. Jeho dcerou a žačkou byla vynikající portrétistka Isabella Sánchezová (1564 – 1612).

Sánchez Coello zemřel 8. srpna 1588 v Madridu.


Konečná verze – 25. 2. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate