Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  François Clouet
Gotika  
Díla:
Alžběta Rakouská, královna Francie
Diane de Poitiers
Pierre Quthe
Portrét Claude Gouffiera
Portrét Françoise I., krále Francie
Portrét Karla IX.
Portrét Karla IX., krále Francie
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1515 - † 1572, Francie, 

Francouzský malíř a portrétista François Clouet se pravděpodobně narodil kolem roku 1515 v Tours jako syn malíře Jeana Cloueta, který ho také naučil malovat. O jeho životě i životě jeho otce nejsou známy téměř žádné podrobnosti, jeho předkové patrně pocházeli z Holandska (podle původu příjmení Cloet a vlámského malíře Jana Cloeta, který byl Françoisovým dědečkem a který přišel do Francie někdy kolem roku 1460).

Už v raném mládí odešel François Clouet na francouzský dvůr, kde jeho otec působil jako dvorní malíř krále Františka I. Po roce 1540, kdy jeho otec zemřel, ho v jeho povolání na dvoře zastoupil. Clouet pak postupně pracoval na dvoře Františka I., Jindřicha II. a jeho synů Františka II. a Karla IX. V královských záznamech z té doby je mnoho zmínek o tom, že Clouet byl velmi uznávaným a vyhledávaným malířem a miniaturistou.

Clouet žil v Paříži na rue de Ste Avoye. Ve své poslední vůli se zmiňuje o své sestře a dvou nemanželských dcerách i o svém nemalém majetku. Jeho dcery však na dědictví nárok neměly, a tak se staly jeptiškami.

Práce Jeana (otce) a Françoise (syna) Clouetových bývají často zaměňovány – jejich malířský styl byl velmi podobný a je zřejmé, že oba vycházeli ze stejných tradic. K nesrovnalostem ohledně autorství obrazů přispívá také fakt, že oba malíři používali stejnou přezdívku ‚Janet‘.

Clouet nakreslil také mnoho skic uhlem a rudkou, které vykazují jeho všestrannou kreslířskou dovednost. Clouet rovněž vytvořil velké množství miniaturních portrétů, které se nacházejí ve sbírkách zámku Windsor a které nikdy neopustily britské královské sbírky. Tyto portréty bývají velmi oceňovány hlavně pro Clouetovu výtečnou schopnost zachytit pocity a pravou povahu portrétovaných osobností.

Clouet zemřel v Paříži 22. prosince 1572, krátce po Bartolomějské noci.


Konečná verze – 27. 3. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate