Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Cimabue
Gotika  
Díla:
Krucifix
Madona na trůnu s dítětem a dvěma anděli
Madona na trůnu s dítětem, Sv. Františkem, Sv. Dominikem a dvěma anděli
Panna na trůně s anděli
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1240 - † 1302, Itálie, 

Italský malíř Cimabue (celým jménem Cenni di Pepo Giovanni Cimabue, někdy také Bencivieni Di Pepo nebo Benvenuto Di Giuseppe) se narodil někdy kolem roku 1240 ve Florencii. Jeho přezdívka znamená ‚volská hlava‘, kterou získal proto, že byl velmi tvrdohlavý a nesnesl kritiku – svoje obrazy raději zničil, než aby někomu dovolil kritizovat je. O jeho původu panují pouze domněnky, i když jeho život popsal Vasari ve svých Životech. Vasari však Cimabueho životopis napsal téměř dvě stě let po jeho smrti, a tak jeho údaje nejsou příliš věrohodné.

Podle Vasariho se Cimabue naučil malovat v dílně řeckých malířů, kteří se usadili ve Florencii. Jejich styl byl velmi podobný stylu byzantské malby, a tento vliv se odráží i v Cimabueho dílech. Z dílny řeckých malířů však Cimabue brzy odešel a založil vlastní dílnu, která brzy začala přijímat celou řadu zakázek.

Cimabue byl ve své době velmi uznávaným a vyhledávaným malířem, o čemž svědčí celá řada významných zakázek, na kterých Cimabue pracoval. O jeho slávě psal i Dante ve své Božské komedii, kde ho zmiňuje jako malíře, jehož slávu zastínil pouze Giotto. Protože však Giotto byl pravděpodobně Cimabueho žákem a vycházel z Cimabueovy snahy v malování lidských forem, nejednalo se v Danteho popisu o vyjádření konkurence, ale spíš o pokračování v malířské tradici.

Styl Cimabuea často odráží vliv byzantské kultury, nicméně Cimabue se v mnoha pracích pokoušel o jistou trojrozměrnost, které se malířům podařilo dosáhnout až téměř o století později v renesanci. Jeho obrazy byly příznačně goticky jednoduché a ve většině případů zdobily temné prostory kostelů. Ke zjasnění obrazu přispívalo také vykládání zlatým plechem, což byl opět jeden ze znaků gotiky.

Cimabue zemřel roku 1302 ve Florencii nebo v Pise, odkud pocházejí poslední písemné zmínky o něm.


Konečná verze – 27. 3. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate