Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Andrea del Castagno
Renesanční umění  
Díla:
Mladý David
Portrét muže
Sv. Julián a Vykupitel
Ukřižování
Ukřižování a svatí
Známé osobnosti: Dante Allighieri
Známé osobnosti: Francesco Petrarca
Známé osobnosti: Giovanni Boccaccio
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1421 - † 1457, Itálie, 

Italský raně renesanční malíř Andrea del Castagno (původním jménem Andrea di Bartolodi Bargilla) se narodil kolem roku 1421 v Castagnu poblíž Florencie. Jeho tvorba byla ovlivněna tvorbou Masaccia a Giotta, nicméně v jeho dílech jsou zřejmé i vlivy Fra Filippa Lippiho a Paola Uccella. Členem malířského cechu se del Castagno stal 30. května 1445 ve Florencii.

Del Castagno se proslavil uměleckým pojetím svých postav, ze kterých přímo vyzařuje jejich duchovní síla. Vytvořil velký počet fresek, které obzvlášť dobře odrážejí jeho jakoby sochařský přístup k malbě. Del Castagno se nezaměřoval tolik na pozadí obrazu a na krajinu, místo toho se věnoval formě postavy, která pro něj v obraze představovala hlavní bod zájmu.

Vasari ve svých Životech píše, že del Castagno prý brutálně zavraždil jednoho svého učitele. Jeho obětí měl údajně být Domenico Veneziano, nicméně pravděpodobnost, že se jednalo právě o něj, je malá – Veneziano totiž zemřel čtyři roky po Castagnovi. Je však jisté, že del Castagno byl ve své době stejně jako Caravaggio vyhlášeným rváčem a násilníkem. Jedna z del Castagnových přezdívek zněla Andreino degli Impiccati (malý Andrea oběšenců), kterou nezískal proto, že by snad spáchal nějaký zločin, ale proto, že jako velmi mladý malíř namaloval pro Medičejské pro palác del Podestà ve Florencii nástěnnou malbu jejich odpůrců pověšených za jejich paty.

Del Castagno svou tvorbou ovlivnil malíře nastupující generace vrcholné renesance, především pak Cosmè Turu, Francesca del Cossu a Ercole de' Robertiho.

Del Castagno zemřel roku 1457 při morové epidemii ve Florencii.


Konečná verze – 22. 4. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate