Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Vittore Carpaccio
Renesanční umění  
Díla:
Čtoucí panna
Dvě benátské dámy na balkoně
Madona s žehnajcím dítětem
Portrét mladé ženy
Portrét neznámého muže v červeném baretu
Portrét rytíře
Portrét ženy
Sláva Sv. Vitališe
Sv. Kateřina Alexandrijská a Sv. Veneranda
Zrození Panny
Zvěstování
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1472 - † 1526, Itálie, 

První zmínky o italském malíři Vittore Carpacciovi pocházejí z Benátek kolem roku 1472, kdy byl jmenován v poslední vůli svého strýce mnicha Ilaria. Narodil se v Benátkách v rodině Piera Scarpazzy, který obchodoval s kůžemi.

Carpaccio se pravděpodobně vyučil v malířské dílně Lazzara Bastianiho, stejné dílně jako Gentile Bellini. Jejich styly jsou si velmi blízké a oba velmi často používali historické a náboženské motivy jako příležitost k tomu, aby diváka seznámili s každodenním životem benátských občanů. Bellini však později pracoval pro bohatší Benátčany a získal si tak větší prestiž, zatímco Carpaccio pracoval spíše pro střední vrstvy, společenství obchodníků a školy, a nikdy nebyl tak bohatý a uznávaný jako Bellini. Velký vliv na Carpacciovu tvorbu měl také Cima da Conegliano, který byl v té době vzorem pro celou řadu malířů.

Carpacciův styl je velmi přímý a je snadné porozumět jeho námětům. Carpaccio užíval charakteristicky jasné barvy a jeho elegance je důležitým prvkem tvorby benátské renesance. Jeho obrazy sice nejsou tak dokonale realistické jako obrazy jeho florentských současníků, ale Carpaccio se ve své době stal populárním hlavně díky příběhům obsaženým v jeho obrazech než pro intelektualismus, který byl oblíben u jeho současníků. Ve srovnání s jeho současníky jsou také jeho obrazy poněkud konzervativnější a nevykazují do větší míry vliv renesančního humanismu.

Nejznámějším Carpacciovým dílem je cyklus devíti oltářních obrazů s tématem legendy Sv. Uršuly, na kterém začal pracovat v roce 1490 a který se nyní nachází v Galerii dell’Academia v Benátkách. V letech 1501 až 1507 Carpaccio pracoval bok po boku Giovanniho Belliniho na výzdobě Dóžecího paláce, nicméně tyto jeho obrazy byly zničeny při velkém požáru v roce 1577. Další významnou zakázkou byla pro Carpaccia zakázka pro Scuolu di San Giorgio degli Schiavoni, pro kterou vytvořil oltářní obrazy s výjevy ze života Sv. Jeronýma, Sv. Jiřího a Sv. Trifona. Po těchto zakázkách Carpacciovy obrazy pomalu přestávaly být pro svoji konzervativnost populární. Na sklonku života Carpaccio pracoval za pomoci svých dvou synů Benedetta a Piera.

Carpaccio zemřel roku 1526 v Benátkách.


Konečná verze – 16. 3. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate