Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Canaletto
Renesanční umění  
Díla:
Dogana (celní úřad) v Benátkách
Dolo na Brentě
Návrat Bucentora na molo při dni Nanebevztoupení
Perspektiva
Piazza San Marco I.
Piazza San Marco II.
Piazzetta: Pohled k severu, opravy Campanily
Pohled na Vídeň od paláce Belveder
Řím: Rozvaliny Fóra, pohled ke Kapitolu
Vídeňský Freyung od jihovýchodu
Zámek Warwick: jižní fasáda
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1697 - † 1768, Itálie, 

Italský malíř, grafik a rytec Canaletto, vlastním jménem Giovanni Antonio Canal se narodil 28. října roku 1697 v Benátkách v rodině malíře Bernarda Canala a jeho ženy Artemisie. Malovat se učil v malířské dílně svého otce, který maloval hlavně divadelní kulisy. Dalšího uměleckého vzdělání se Canalettovi dostalo v Římě, odkud se do rodných Benátek vrátil v roce 1719. Velkou inspirací pro Canalettovu vlastní tvorbu byl Giovanni Paolo Pannini, který maloval hlavně veduty Benátek, na kterých zachycoval běžný život jejích tehdejších obyvatel.

Canaletto byl hlavním krajinářem Benátek – maloval benátské kanály, průplavy a paláce. Představil cizincům romantický pohled na město a získal si velkou oblibu hlavně u anglické šlechty a především pak u obchodníka Josepha Smitha, který byl v roce 1744 jmenován anglickým konzulem v Benátkách. S jeho doporučením a finanční pomocí navštěvujících anglických šlechticů bylo Canalettovi v roce 1746 umožněno navštívit Anglii, kde namaloval celou řadu obrazů anglické krajiny, včetně hradu Warwick, Eton College a Whitehallu.

V Anglii se Canalettovi zpočátku vedlo velmi dobře a byl zván do mnoha šlechtických sídel, nicméně se zvyšujícím počtem obrazů na zakázku se bohužel také snižovala jejich kvalita a vymizela z nich ona atmosférická kvalita, kterou měly jeho obrazy Benátek. Canaletto v této době také spíše jen mechanicky zachycoval realitu a opakoval se ve svých tématech i zpracování. To se nelíbilo anglickým uměleckým kritikům a především pak kritikovi George Vertueovi, který se nechal slyšet, že muž malující pod jménem Canaletto není Canaletto, ale podvodník, který se za Canaletta pouze vydává. Canaletta se celá záležitost velmi dotkla, protože musel předstoupit před porotu a namalovat před ní obraz, aby mu bylo uvěřeno. I když byl nakonec od pomluvy očištěn, jeho pověst byla poškozena a nepomohl mu ani fakt, že velkou sbírku jeho obrazů vlastnil také anglická král Jiří III. Do Itálie se pak Canaletto vrátil v roce 1755.

Po svém návratu do Itálie Canaletto dále maloval svoje slavné obrazy Benátek, nicméně už nikdy nedosáhl slávy jako před svým odchodem do Anglie. V roce 1763 byl Canaletto jmenován členem benátské Akademie.

Canaletto byl strýcem a učitelem Bernarda Bellotta, který s ním byl srovnáván tak často, až se nakonec rozhodl odejít tvořit do vzdáleného Polska.

Canaletto zemřel 19. dubna roku 1768 v Benátkách.


Konečná verze – 22. 4. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate