Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Hendrick ter Brugghen
Baroko  
Díla:
Chlapec hrající na flétnu
Dudák
Duet
Koncert
Nevěřící Sv. Tomáš
Sv. Šebestián obsluhován Irenou a její služebnou
Večeře
Vykoupení Sv. Petra
Žena hrající na loutnu
Zpěvačka v kostelní lavici
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1588 - † 1629, Holandsko, 

Holandský malíř a kreslíř Hendrick Jansz ter Brugghen se narodil roku 1588 pravděpodobně v Haagu. Jeho rodiče, Jan Egbertszoon ter Brugghen a Feysgen Dircxová pocházeli z Utrechtu, ale protože jeho otec byl zemským správcem Holandských států, jeho rodina s ním žila v hlavním městě Haagu. Poslední záznamy o ter Brugghenově otci v Haagu pocházejí z roku 1602, o rok později již žil v městečku Abcoude na půli cesty mezi Utrechtem a Amsterdamem, kde působil jako soudní úředník distriktu Nederkwartier. V té době již třináctiletý Hendrick ter Brugghen začal studovat v malířské dílně Abrahama Bloemaerta, nicméně není jisté, jak dlouho u něj zůstal.

Na jaře roku 1607 byl jistý Henrick ter Brugge jmenován kadetem ve vojsku hraběte Ernsta Casimira Nassavsko-Dietzkého. S největší pravděpodobností se jednalo o našeho malíře, který byl často nazýván „počestným a pevným“ (erent-festen), což bylo časté přízvisko používané pouze u vojáků. Za předpokladu, že onen kadet a náš malíř jsou jedna a ta samá osoba, rok 1607 by byl rokem, kdy malíř pravděpodobně cestoval do Itálie, ze které se vrátil až na podzim roku 1614. Z jeho pobytu v Itálii bohužel neexistují žádné písemné zmínky – jedinou podloženou událostí je to, že ter Brugghen v létě 1614 pobýval v Miláně s utrechtským malířem Thijmanem van Galenem. Z Milána pak společně cestovali domů přes Švýcarsko, přešli Alpy průsmykem Sv. Gottharda, kde se k nim připojil další utrechtský malíř Michiel van der Zande a jeho učedník Frans van Knibbergen.

Při své návštěvě Říma se ter Brugghen seznámil s tvorbou Caravaggia, která ho hluboce ovlivnila a pod jejím vlivem začal tvořit i po svém návratu do Utrechtu. V Utrechtu se v roce 1616 ter Brugghen a van Galen nechali zapsat jako malířští mistři. V Utrechtu si také později ter Brugghen spolu s malířem Gerritem van Honthorstem založili malířskou dílnu.

V říjnu 1616 se ter Brugghen oženil s Jacomijnou Verbeeckovou, která byla nevlastní dcerou jeho staršího bratra, hospodského Jana Janszoona ter Brugghena. Byli oddáni v kostele reformované církve, kde byly později pokřtěny nejméně čtyři z jejich osmi dětí. Sám ter Brugghen nebyl pravděpodobně členem Reformované církve, nýbrž protestantem, který však odmítal přísné ortodoxní kalvinistické nauky. V době sňatku žila nevěsta se svou matkou a nevlastním otcem v het Casteel van Antwerpen (Antverpském zámku), což byl jeden z nejvýstavnějších domů na Oudegracht. Ter Brugghen žil v pronajatém bytě na Korte Lauwerstraat, kde poté společně žili nejméně deset let svého manželství. V roce 1626 se manželé přestěhovali do Snippevlucht, úzké uličky ve středu města nedaleko od tchánova hostince. Tam si pronajali od notáře a městského radního Johana Wtewaela (bratra malíře Joachima Wtewaela) rozlehlý dům zvaný de Ringh (Kruh).

Na tvorbu Hendricka ter Brugghena měla největší vliv jeho návštěva Itálie, kde se hluboce inspiroval Caravaggiovým stylem. Spolu se svými následovníky se pak nazývali ‚Caravaggisti‘. Stejně jako Caravaggio se i ter Brugghen vyznačoval hlavně silným smyslem pro světlo, působivými kontrasty stínů a dramatickými tématy. Oproti počátkům své tvorby před návštěvou Itálie se ter Brugghenův styl stal dramatičtější a jeho obrazy získaly nové emoce. Protože byl ter Brugghen hlavním představitelem ‚Caravaggistů‘, byly jeho obrazy velmi vyhledávané a ter Brugghen dostával mnoho veřejných i soukromých zakázek. Byl uznáván také ostatními umělci a slavný vlámský malíř Peter Paul Rubens o jeho práci dokonce napsal, že „vysoce převyšuje práci všech ostatních utrechtských malířů“.

Hendrick ter Brugghen zemřel 1. listopadu 1629 ve věku 42 let při epidemii moru a byl pohřben v Buurkerk. Zanechal po sobě těhotnou manželku, která v březnu 1629 porodila dceru, jež pojmenovali po otci Henrickgen.


Konečná verze – 22. 11. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate