Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Václav Brožík
Generace Národního divadla  
Realismus  
Romantismus  
Díla:
Biskup
Chvilka odpočinku
Dětská koupel
Klábosení
Krávy na pastvě
Portrét dámy
Portrét madamme Christiane Fullerové
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1851 - † 1901, Česká republika, 

Český malíř Václav Brožík se narodil 5. března 1851 ve vesničce Železný Hamr u Plzně. Jeho rodina byla poměrně chudá a Brožík spolu se svými šesti sourozenci měli nepříliš utěšené dětství. Tři roky po Brožíkově narození se jeho rodina přestěhovala do Prahy. Když přišla doba k zápisu do učení, vstoupil Brožík do tiskařské dílny, i když jeho pravým snem bylo malování.

Protože Brožík pocházel z nemajetné rodiny, neměl takřka šanci na to, aby mohl studovat na lepší umělecké škole. V jeho touze po studiu mu pomohla šťastná náhoda – Brožík chodil zpívat do kostelního sboru, kde svým kamarádům ukazoval svoje obrázky. Jeho talentu si všiml otec jednoho z jeho kamarádů, bohatý pivovarník Pavel Vnouček, který se přátelil s jedním z představitelů Akademie. Vnouček Brožíka vychválil, a tak bylo Brožíkovi umožněno vstoupit na Akademii, ovšem až po tom, co si doplní vzdělání. I zde opět pomohl Vnouček, který Brožíkovi zaplatil soukromé hodiny malování. Brožík pak v roce 1868 začal úspěšně studovat na Akademii.

O tři roky později Brožík ukončil svá studia na pražské Akademii a odjel do Německa, aby studoval umění nejdříve na Akademii v Drážďanech a poté na Akademii v Mnichově. V roce 1876 pak odešel do Paříže, kde si (ač původně neuměl ani slovo francouzsky) brzy získal uznání kritiky i veřejnosti. Už o dva roky později vystavoval v Salonu, kde získal zlatou medaili. V jeho slávě mu pomohl také jeho sňatek s dcerou bohatého finančníka a obchodníka s uměním Charlese Sedelmayera. Brožík pak žil střídavě mezi Paříží a Prahou, kam od roku 1893 dojížděl hlavně vyučovat na Akademii.

Brožík byl členem generace Národního divadla – pro královskou lóži v Národním divadle vytvořil soubor Tři doby země české. Byl jedním z představitelů akademického realismu i historického romantismu. Maloval také zátiší a svými selskými žánry se přiblížil tvorbě barbizonské školy.

Brožík byl rytířem Čestné legie, členem pařížské Académie des beaux Arts a české Akademie věd a umění. V roce 1897 byl Brožík císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu.

Brožík zemřel 15. dubna 1901 v Paříži na selhání srdce. Byl pohřben na Cimetière de Montmartre tamtéž.


Konečná verze – 27. 3. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate