Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Georges Braque
Kubismus  
Fauvismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1882 - † 1963, Francie, 

Francouzský malíř a sochař Georges Braque se narodil 13. května 1882 v Argenteuil-sur-Seine, nicméně vyrůstal v přístavním městě Le Havru. Stejně jako jeho otec a dědeček se i Braque vyučil malířem pokojů a dekoratérem. Zajímal se však také o klasické malířství, a tak v letech 1897 až 1899 chodil na večerní kurzy malování na École des Beaux-Arts v Le Havru. Poté odešel do Paříže, kde dále pokračoval v učení na dekoratéra a v roce 1902 také získal v tomto oboru výuční list. Poté přešel na Académie Humbert, kde se seznámil s Marií Laurencinovou a Francisem Picabiou, kteří ho přesvědčili, aby se začal plně věnovat umění.

První Braqueovy obrazy byly vytvořeny v impresionistickém stylu, nicméně po tom, co Braque v roce 1905 navštívil výstavu fauvistů, rozhodl se přijmout jejich malířské techniky. V tomto období byl jedním z jeho nejbližších spolupracovníků Raoul Dufy, se kterým Braque kromě uměleckých myšlenek sdílel i místo, odkud pocházeli. V květnu 1907 pak Braque vystavoval s fauvisty v Salonu des Indépendants a tato výstava pro něj představovala významný úspěch a posun v jeho umělecké kariéře.

Kolem roku 1908 se Braque začal zajímat o geometrické prvky, působení světla a perspektivu v umění. Tento jeho přístup ho brzy zavedl k počátkům kubismu a seznámil ho v roce 1909 s Pablem Picassem, se kterým se pak Braque podílel na zakládání tohoto bezpochyby inovativního moderního uměleckého směru. Braque a Picasso byli první umělci, kteří radikálně změnili vnímání umění posledních pěti set let – s příchodem kubismu umění už nadále nepotřebovalo napodobovat okolní svět. Spolupráce Braquea a Picassa pak trvala do roku 1914, kdy se Braque dal zapsat do francouzské armády a odešel na bojiště první světové války.

Braque se z války vrátil v roce 1917 po velmi vážném zranění a brzy se vrátil opět k umění, které však prošlo změnou – poněkud se zjemnilo a začaly se v něm odrážet i ty Braqueovy nejhlubší pocity. Když se pak Braque přestěhoval na pobřeží Normandie, objevily se v jeho obrazech i jemnější barevné tóny a textury. V době své rekonvalescence se Braque také seznámil s Juanem Grisem, který se stal jeho celoživotním přítelem a spolupracovníkem.

Braque maloval především zátiší, namaloval však také celou řadu zajímavých portrétů a ve 20. letech 20. století vytvořil také několik dekorací pro Ďagilevův balet. Jeho obrazy byly vždy pečlivě vykonstruované a promyšlené, spíše než aby se Braque snažil na rovném plátně vytvořit iluzi reálného prostoru užitím perspektivy a světla a stínu, vytvářel dojem tří rozměrů a hloubky znázorněním všech stran předmětu najednou.

Braque užíval tlumené tóny, jeho hnědě-šedá plátna vytvářela dojem dřevěného povrchu, který byl v počátečních stádiích kubismu základním prvkem obrazu. Tento zcela unikátní přístup k zobrazování světa představoval výzvu k tradičnímu poznání světa na dvojrozměrném povrchu a dláždil tak cestu k abstrakci. I když se v průběhu života Braque více či méně umělecky vyvíjel, vždy byly v jeho obrazech přítomny prvky kubismu, který ho provázel celou jeho tvorbou.

Braque zemřel 31. srpna v roce 1963 v Paříži.


Konečná verze – 16. 3. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate