Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Constantin Brancusi
Abstraktní expresionismus  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1876 - † 1957, Rumunsko, Francie

Rumunský sochař Constantin Brancusi (Brâncuşi) se narodil 19. února roku 1876 v malé karpatské vesničce Hobitza. Jeho rodiče Nicolae a Maria Brancusiovi byli chudými pastýři ovcí, se kterými jim pomáhal i malý Brancusi. Aby si ukrátil čas, vyřezával si ze dřeva různé figurky a sošky, k čemuž měl velký talent. Aby unikl přísnému otci, už v devíti letech utekl do blízkého města, kde se živil jako nádeník. Ve třinácti letech pak odešel do Craiovy, kde několik let pracoval u místního hokynáře. Když mu bylo osmnáct let, nechal se zapsat na tamní uměleckou školu (Şcoala de Meserii), kde se kromě profesionálního řezbářství sám naučil také číst a psát.

Po úspěšném absolvování školy v Craiově v roce 1898 se Brancusi rozhodl odejít na studia do Bukurešti, kde chtěl získat akademické vzdělání v sochařství. V roce 1903 se rozhodl pokračovat ve studiích nejdříve v Mnichově a pak v Paříži, kde se nakonec také usadil natrvalo.

V Paříži byl Brancusi přijat velmi nadšeně a brzy si získal oblibu v tamních uměleckých kruzích. V Paříži nejdříve studoval na École des Beaux-Arts a poté si ho ve svém ateliéru vyžádal samotný Auguste Rodin, což byla ve své době veliká pocta. Brancusi však v Rodinově ateliéru vydržel pouhé dva měsíce, neboť cítil, že už pro něho nastal čas založit si vlastní ateliér. Poté také přišly velké Brancusiho úspěchy – v roce 1913 vystavoval v Salonu des Indépendants a v tom samém roce vystavoval na první výstavě abstraktního umění ve Spojených státech, slavné Armory Show.

Vrcholem Brancusiho umělecké kariéry a jeho nejznámějším počinem je řada série dvaceti osmi verzí Ptáka v prostoru, pocity z nichž by se daly souhrnně popsat jako hmotné vyjádření svobody a síly.

Brancusiho radikální vize a zjednodušení forem mělo obrovský vliv nejen na sochařství 20. století, ale na abstraktní umění celkově. S dílem Brancusiho je také spojena jedna z největších kontroverzí sochařství – Brancusi žaloval celní byrokraty Spojených států, kteří na něm požadovali zaplacení cla za jedno z jeho děl, které bohužel považovali za pouhý kus kovu bez jakékoliv umělecké hodnoty.

Brancusi byl velmi oblíbený v uměleckých kruzích, přátelil se s Ezrou Poundem, Guillaume Apollinairem, Picassem, Duchampem, Modiglianim, Rousseauem i Légerem. Byl milým společníkem a okouzlujícím hostitelem a pro své hosty rád vařil různá rumunská jídla. Byl malé postavy a nosil vousy. Rád zpíval a hrál na housle, byl také dobrým řemeslníkem a všechen nábytek doma si vytvořil sám. Jako typický pařížský bohém se zajímal o filozofii, ale také o víno a dámskou společnost.

Brancusi zemřel 16. března roku 1957 v Paříži. Byl pohřben na hřbitově Cimetière du Montparnasse tamtéž.


Konečná verze – 16. 3. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate