Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Gerard ter Borch
Baroko  
Díla:
Chlapec vybírající psovi blechy
Dáma čtoucí dopis
Helena van der Schalcke jako dítě
Houslista
Hráčka na loutnu
Koncert
Portrét mladého muže
Žena loupající jablko
Žena myjící si ruce
Žena píšící dopis
Žena s kolovrátkem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1617 - † 1681, Holandsko, 

Holandský malíř a kreslíř Gerard ter Borch (někdy také Terburg nebo Terborch) se narodil v prosinci roku 1617 ve Zwolle v rodině uznávaného malíře Gerarda Terborcha staršího, který byl také jeho prvním malířským mistrem. V roce 1634 pak odešel do učení do malířské dílny Pietera de Molyna v Haarlemu, kde se také v roce 1635 stal členem tamního malířského cechu Sv. Lukáše.

Brzy po získání členství v malířském cechu se ter Borch rozhodl odejít do světa za zkušenostmi. Nejdříve navštívil Londýn, kde se seznámil s tvorbou van Dycka, jež na něj zanechala velký dojem. Pak odjel nejdříve do Itálie a pak do Španělska, kde byl přijat na dvoře krále Filipa IV., kde se také seznámil s tvorbou Diega Velázqueze. V letech 1646 až 1648 navštívil Münster ve Vestfálsku, kde namaloval svůj slavný obraz Vestfálská smlouva, ve kterém zobrazil sepsání smlouvy, jež znamenala konec třicetileté války. Tento obraz také není v ter Borchově tvorbě příliš typický, je na něm totiž více než osmdesát postav. Ter Borch se ve své tvorbě totiž převážně zaměřoval na žánrové výjevy z každodenního života a vytvářel především jednoduché interiéry s malým počtem postav.

V roce 1654 se ter Borch usadil v Deventeru, kde si brzy získal bohatou klientelu a tím se změnila i tématika jeho obrazů – začal se zabývat hlavně tématy ze života bohatých měšťanů a portrétní tvorbou. Specializoval se hlavně na portréty v životní velikosti ve zjednodušených interiérech, které zachycovaly také jemné pocity a očekávání. Tento formát portrétu se stal zásadním v portrétním malířství druhé poloviny 17. století a ter Borch tak ovlivnil například i tvorbu Jana Vermeera.

Ter Borch zemřel 8. prosince roku 1681 v Deventeru.


Konečná verze – 22. 11. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate