Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Paris Bordone
Renesanční umění  
Díla:
Akt
Benátští milenci
Darování prstenu Dóžeti Benátek
Portrét Thomase Stachela
Spící Venuše s Cupidem
Venuše a Mars s Cupidem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1500 - † 1570, Itálie, 

Italský malíř Paris Bordone (někdy také Bordon) se narodil roku 1500 v Trevisu, nicméně v roce 1518 odešel za svým malířským vzděláním do Benátek. Původně studoval pod vedením Titiana a údajně mezi sebou měli i nějaké spory, což se potom projevilo v jejich dalším soupeření o zakázky a v jejich vzájemné nevraživosti.

Bordoneho styl se Titianovu provedení velmi výrazně podobá a Bordone se vlastně z Titianova uměleckého vlivu vymanil až po tom, co přesídlil do Francie na pozvání krále Františka I., který byl velkým obdivovatelem italského umění. Ve Francii Bordone namaloval velké množství prominentních osobností té doby a výrazně napomohl k získání ještě větší popularity italského umění na francouzském dvoře. Při svém návratu z Francie Bordone také krátce pracoval v Augšpurku.

Bordone je typickým představitelem benátského umění období renesance. Byl jedním z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších portrétistů, ale maloval také nádherné krajiny a mýtické výjevy a alegorie. Vytvořil také celou řadu fresek v Benátkách, Trevisu a Vicenze, nicméně do dnešní doby se zachovaly pouze zmínky o nich, samotné fresky byly bohužel zničeny.

Bordone zemřel 19. ledna roku 1570 v Benátkách.


Konečná verze – 22. 11. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate