Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  William Blake
Realismus  
Romantismus  
Symbolismus  
Díla:
Hekata, řecká bohyně černé magie a podsvětí
Lítost
Newton
Pravěk dní
Satan vylévá morové rány
Velký rudý drak a žena oděná sluncem I.
Velký rudý drak a žena oděná sluncem II.
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1757 - † 1827, Velká Británie, 

Anglický malíř, grafik a básník William Blake se narodil 28. listopadu 1757 v Londýně v rodině prodavače galanterního zboží. Jeho rodina prý patřila do českobratrské církve (Moravian church) a tak byl mladý Blake vychováván podle silných náboženských zásad. Nikdy nechodil do žádné veřejné školy, o jeho vzdělávání se postarala jeho matka, která ho naučila obdivovat Bibli, která měla na jeho tvorbu vliv po celý jeho život.

4. srpna 1772 Blake vstoupil do rytecké dílny mistra Jamese Basireho, kde měl zůstat celých sedm let. V učení u Basireho Blake často navštěvoval různé londýnské kostely a chrámy, kde nacházel inspiraci pro svoje rytiny a vstřebával atmosféru středověku a náboženského vytržení. V roce 1778 se Blake stal studentem na Královské akademii – nemusel sice platit školné, ale musel si za svoje peníze nakupovat učební pomůcky a materiál, což pro něj bylo finančně velmi náročné.

V roce 1782 se Blake seznámil s Catherine Boucherovou, která se později stala jeho manželkou. K nabídce ke sňatku došlo velmi spontánně – Blake se jí svěřil se svým minulým vztahem, který skončil odmítnutím jeho nabídky ke sňatku. Catherine bylo Blakea velmi líto, což Blakea utvrdilo v přesvědčení, že Catherine je ženou jeho života a 18. srpna 1782 si ji vzal za manželku. Blake Catherine naučil číst a psát a později ji také učil rytectví a pracem spojeným s touto činností. Podporovala ho nejen v jeho práci, ale pomáhala mu také překonávat různé těžkosti, kterých bylo v jeho životě bezpočet. Manželé však spolu neměli žádné děti.

V roce 1784 zemřel Blakeův otec, a tak se Blake rozhodl společně se svým bratrem Robertem otevřít malou tiskárnu. Začal spolupracovat s radikálním nakladatelem Josephem Johnsonem, který podporoval přední disidenty Anglie té doby – filosofa Richarda Pricea, malíře Johna Henriho Fuseliho, spisovatelku a bojovnici za práva žen Mary Wollstonecraftovou a amerického revolucionáře Thomase Painea. Blake sám rovněž podporoval tendence ke získání nezávislosti Spojených států a stavěl se kladně k myšlence Francouzské revoluce.

Blake byl jedním z největších a nejoriginálnějších postav evropského romantismu, mystikem i symbolistou a vzdáleným předchůdcem secese, i když za svého života nebyl příliš známý ani uznávaný. Blake si získal jméno především ilustracemi pro Dantovu Božskou komedii, které však kvůli svému úmrtí nedokončil. Blakovy netradiční formy malování jsou výrazné svou perspektivou, jeho styl je unikátně osobní – v obrazech i básních se spojuje svět reality i jeho nevšední představivosti.

Blake věřil, že duchovno je důležitější než materiálno, a že opravdový umělec je zároveň prorokem, neboť je mu dán božský náhled na věci. Proto také nesouhlasil s oficiálními naukami církve a raději dával přednost mystickému samostudiu, které podporovalo také romantické hnutí Anglie té doby. Blakeovo nevšední náboženské smýšlení i jeho umělecká tvorba byly formovány jeho vizemi, které prý měl již od dětství. Blake prý hovořil s anděli i duchy svých zemřelých přátel a členů rodiny, měl častá vidění a proroctví.

Jako básník se Blake proslavil sbírkami „Písně zkušenosti“ a „Písně nevinnosti“, které doplnil svými rytinami.

Blake ovlivnil i mnohé umělce 20. století – jeho verš ‚Kdyby byly dveře vnímání očištěny, všechno by se člověku zjevilo ve své nekonečné podstatě‘ (If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite), ovlivnil Jima Morrisona, který podle tohoto verše pojmenoval svoji skupinu The Doors.

Blake zemřel 12. srpna 1827 v Londýně.


Konečná verze – 6. 1. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate