Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Hans Poelzig
Architektura 20. století  
Design  
Secese  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1869 - † 1936, Německo, 

Německý architekt a designér Hans Poelzig se narodil 30. dubna 1869 v Berlíně. Okolnosti jeho narození byly poněkud bouřlivé – jeho matka hraběnka Clara Henrietta Maria Poelzigová, dcera Maximiliana Elisäuse Alexandera von Hansteina, hraběte Pölzig a Beiersdorfa a nevlastní sestra prince Alberta, manžela anglické královny Viktorie, byla v době jeho narození milostně zapletená s jiným mužem než svým manželem, anglickým loďařem Georgem Acland Amesem. Ames neuznal malého Hanse jako svoje dítě, a tak byl malý Hans dán na výchovu do rodiny jednoho berlínského sbormistra.

Poelzig původně studoval architekturu v letech 1889 až 1894 na Technische Hochschule v Berlíně pod vedením Carla Schäfera, který byl spíše zastáncem tradiční architektury inspirované gotickými principy. V roce 1899 se Poelzig oženil s Mariou Voss, se kterou měl později čtyři děti. V roce 1918 začal Poelzig svou spolupráci s architektkou Marlene Moeschke (1894 až 1985), která se v roce 1924 stala jeho manželkou a partnerkou v jeho soukromé kanceláři Studio Poelzig.

Poelzig byl jedním z nejvýznamnějších osobností německé architektury dlouho před nástupem Bauhausu, Waltera Gropiuse, Ludwiga Miese van der Roheho i Ericha Mendelsohna. Poelzig byl vicepresidentem Deutscher Werkbund, které byly svým charakterem a sdílením umělecké tvorby velmi podobné anglickému hnutí Arts and Crafts Williama Morrise. Ve své tvorbě byl Poelzig ovlivněn zpočátku principy secese, teprve později v meziválečných letech se stal příznivcem moderních směrů expresionismu a funkcionalismu. Významným způsobem se také po první světové podílel na obnově mnoha poničených německých a polských měst.

Poelzig byl také designérem – navrhoval nábytek, keramiku i porcelán. Kromě toho také navrhoval divadelní a filmové kulisy. Podílel se na interiérovém redesignu berlínského divadla Grosses Schauspielhaus, který mu zadal známý výmarský impresário Max Reinhardt. Mezi jeho nejznámější počiny ve světě filmu patřily filmové kulisy pro němý film Der Golem, wie er in die Welt kam (Golem, aneb jak přišel na svět), které vytvořil v roce 1920.

Kromě své praxe se Poelzig věnoval také pedagogické činnosti – od roku 1900 byl profesorem a od roku 1903 také ředitelem na Akademii v polské Wroclawi (tehdy ještě pruské Kunst- und Gewerbeschule). Tam založil svoje dílny, které později významně ovlivnily Waltera Gropiuse a jeho vyučovací principy Bauhausu. V letech 1920 až 1935 působil jako profesor na Technische Hochschule v Berlíně a ve stejné době byl také děkanem oddělení architektury na Preußische Akademie der Künste v Berlíně.

Poelzig zemřel 14. června 1936 v Berlíně, krátce před jeho plánovaným odjezdem do Ankary, kam chtěl stejně jako několik jeho kolegů uprchnout před hitlerovským režimem a kde mu byla na tamní universitě nabídnuta pozice děkana katedry architektury.


Některé Poelzigovy projekty:
- Obytný dům na rohu ulic Sztabowa a Pocztowa, Wroclaw (1908)
- Továrna na kyselinu sírovou, Luboń (1911)
- Obilné silo, Luboń (1911)
- Obchodní dům, ulice Ofiar Oświęcimskich, Wroclaw (1912)
- Výstavní hala (nyní v UNESCU), Wroclaw (1913)
- Grosses Schauspielhaus, Berlín (1919)
- Obytný dům a biograf, Rosa Luxemburg Platz, Berlín (1924)
- Haus des Rundfunks, Charlottenburg, Berlín (1929)
- Budova IG Farben, nyní Poelzigova budova Goetheho university, Frankfurt (1931)


Konečná verze – 9. 6. 2009

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate