Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Hans Bellmer
Surrealismus  
Fotografie  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1902 - † 1975, Polsko, Francie

Francouzský malíř polského původu Hans Bellmer se narodil v roce 1902 v Katovicích. Vždy se zajímal o umění a s uměním mělo hodně společné i jeho povolání – od roku 1926 pracoval jako kreslíř a návrhář pro svou vlastní reklamní kancelář.

V roce 1935 Bellmer odjel na krátko do Paříže, kde se seznámil s fascinující tvorbou francouzských surrealistů. Seznámil se také s Paulem Eluardem, který ho přemlouval, aby již zůstal ve Francii, nicméně Bellmer jeho nabídku odmítl, aby mohl být v Berlíně po boku své ženě Margaretě, která umírala na tuberkulózu. V roce 1938 však Bellmer stejně musel Německo opustit, protože nacisté prohlásili jeho dílo za zvrácené a zakázali mu vystavovat i publikovat jeho práce. Bellmer tedy odjel do Paříže a brzy se stal jednou z vedoucích postav pařížského surrealismu. Jeho největším obdivovatelem byl hlavně André Breton, který si cenil jeho zpracování tématiky ženského těla.

Po válce se Bellmer už do Polska nevrátil a strávil zbytek svého života v Paříži. Ve své pozdější tvorbě se už nezabýval vytvářením panenek, maloval však různé erotické kresby, vytvářel téměř pornografické fotografie a přátelil se se svými mladičkými modelkami. Jeho nejoblíbenější modelkou byla Unica Zürn, se kterou se seznámil v roce 1954 a která byla jeho dlouholetou inspirací.

Hlavním tématem Bellmerovy tvorby bylo ženské tělo, které v mnoha případech popisoval s až obsesivním zaujetím. Vytvářel narušené fantaskní kreatury vyvolané přímo svým podvědomím. Proslavil se svými erotickými konstrukcemi, které vytvářel z oddělených částí dětských panenek. Tyto panenky začal vytvářet na protest proti nastupujícímu fašismu, nechtěl totiž podporovat cokoliv, co by v sobě mělo byť jen náznak nacistické ideologie.

Bellmer byl rovněž jedním z nejvýznamnějších surrealistických fotografů. Jeho první a zároveň nejvýznamnější knihou fotografií byla anonymně vydaná kniha Panenka (Die Puppe), kterou vydal v roce 1934 a která obsahovala celkem deset černobílých živých obrazů.

Bellmer zemřel 23. února 1975 v Paříži.


Konečná verze – 9. 12. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate