Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Mistr Pavel z Levoče
Gotika  
Renesanční umění  
Díla:
Oltář Sv. Jakuba
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1500 - † 1537, Slovensko, 

Slovenský sochař a rytec známý jako Mistr Pavel z Levoče (slovensky Majster Pavol z Levoče, maďarsky Lőcsei Pál mester) působil převážně v druhé polovině 16. století ve východoslovenské Levoče. Nedochovaly se o něm víceméně žádné údaje, neboť písemné zmínky o něm byly zničeny v roce 1550 při velkém požáru Levoče. Narodil se pravděpodobně mezi lety 1460 a 1480, neznámo kde – mohl pocházet přímo z Levoče, podle vlivů v jeho díle možná z Německa nebo Itálie.

Mistr Pavel pravděpodobně začal pracovat samostatně v Krakově, který s Levočou udržoval čilé obchodní styky. V Krakově té doby také působil sochař a rytec Veit Stoss, jehož vliv je na tvorbě Mistra Pavla rovněž patrný. Poté Mistr Pavel krátce působil v Banské Bystrici.

Kolem roku 1500 se Mistr Pavel oženil s dcerou významného levočského měšťana, rychtáře a stavitele Melchiora Messinslohera-Polirera. Měli spolu čtyři děti, syna Lukáše a dcery Margitu, Dorotu a ještě jednu dceru, jejíž jméno se nedochovalo. Tato dcera se nakonec provdala za levočského zlatníka Tomáše Schewernera.

Syn Lukáš byl nejkontroverznějším dítětem Mistra Pavla: 18. června 1537 společně s jistým Mikulášem Lutzmannem přepadl na náměstí prý bez příčiny jistého mladíka z Krakova, kterého oba zbili tak, že zůstal na náměstí ležet mrtvý. Mistr Pavel tedy zašel za otcem zavražděného mladíka, aby mu zaplatil patnáct zlatých, aby jeho syna nežaloval. Lukáš se nejdříve ukrýval v klášteře minoritů, pak z Levoče uprchl na neznámé místo. Jeho další osudy nejsou známy.

Nejmladší dcera Mistra Pavla Margita byla později celkem třikrát provdaná: jejím prvním manželem byl kameník Wolfgang Klenn z městečka Hof v severním Bavorsku. Ten převzal v roce 1553 Pavlovu dílnu i dům, ve stejném roce získal i městské právo v Levoči. S Margitou měl 6 dětí, nicméně zemřel v roce 1564. V následujícím roce se Margita provdala Martina Diacka z Kežmaroku, se kterým měla tři děti. Poté, co Diack po roce 1570 zemřel, provdala se Margita v roce 1574 potřetí za řezníka Pavla Scholtza z Ruskinoviec. Scholtz zemřel mezi lety 1599 a 1600 a Margita zemřela někdy po roce 1600.

Dcera Dorota se provdala za Tomáše Helnera, který získal městské právo Levoče v roce 1575. Měla s ním syna Martina a zemřela před rokem 1582.

V roce 1506 si Mistr Pavel založil v Levoči svou vlastní sochařskou dílnu, kde pracoval na svých rozsáhlých zakázkách. V tomto roce byl také přijat za člena významného levočského spolku, Bratrstva Božího těla, ve kterém se sdružovali významní měšťané, bohatí kupci, malíři, učitelé, kazatelé a faráři. V letech 1515 až 1517 byl dokonce starším tohoto bratrstva, což byla velmi významná funkce.

1. května 1527 se Mistr Pavel z Levoče stal členem městské rady svého města, jeho působení v této funkci však skončilo už 28. února 1528. Kromě řezbářství také obchodoval s vínem, v roce 1517 prodal městu deset sudí starého vína. Byl vlastníkem ovocné zahrady a měl čtyři pole o výměře téměř čtyři hektary. V letech 1526 až 1531 si ještě s několika společníky pronajímal louky na kosení. Pravděpodobně kvůli své proslulosti také svědčil při prodeji několika domů.

Mistr Pavel ve své dílně v Levoče vytvořil například oltář Sv. Barbory pro stejnojmenný kostel v Banské Bystrici (1509) a oltář Sv. Jiří v Popradu (1516). V letech 1522 až 1527 měl také zakázky v Rožnavě a v Prešově, kde se podílel na výzdobě tamního kostela Sv. Mikuláše, který bylo nutné zařídit poté, co předtím vyhořel. Oltáře a sochy Mistra Pavla se nacházejí i v dalších slovenských městech: v Bardejove, Prešově, Sabinově, Ľubici, Slovenské Vsi, Strážkách, Spišské Nové Vsi, Spišských Vlachoch, v Sásové, Okoličném, Chyžném a Mlynici.

Svoje nejznámější dílo, oltář pro kostel Sv. Jakuba v Levoči, Mistr Pavel dokončil v roce 1517. Tento pozdně gotický oltář je se svou výškou 18.62 metru nejvyšším oltářem v Evropě, je vyrytý v dřevě se zlatými ozdobami. Tento oltář byl jedinečný hlavně svým precizním zpracováním a geometričností, která vycházela ze soustavy trojúhelníků a kružnic a která dodávala jeho oltáři jedinečnou vznešenost a majestát. Celá řada soch Mistra Pavla opustila principy gotiky a byla vyhotovena podle nauk nastupující renesance, ve které byly důležité individualita a realismus. Zpracování tohoto oltáře bylo natolik výjimečné, že je zcela zřejmé, že při něm Mistr Pavel nepracoval jen na zakázce bohatého zadavatele, ale že se opravdu snažil vytvořit hluboké dílo, které by promlouvalo ke všem věřícím bez rozdílu.

Mistr Pavel z Levoče zemřel někdy mezi lety 1537 a 1542: v roce 1537 je ještě uveden v městských matrikách a v roce 1542 se už o jeho manželce píše jako o jeho vdově. Pavlova manželka zemřela před rokem 1560.


Konečná verze – 25. 12. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate