Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Domenico Beccafumi
Renesanční umění  
Manýrismus  
Díla:
Hlava mladíka z profilu
Madona s dítětem a Sv. Janem Křtitelem
Mojžíš a zlaté tele
Penelopé
Sv. Lucie
Svatá rodina s malým Sv. Janem
Tanaquil, žena Lucoma
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1486 - † 1551, Itálie, 

Italský malíř Domenico di Pace Beccafumi (někdy také Becafumi nebo Il Mecarino podle jeho prvního mistra) se narodil kolem roku 1486 v městečku Montaperti poblíž Sieny. Narodil se ve velmi chudé rodině rolníka Giacoma di Paceho, který pracoval na pozemcích bohatého obchodníka Lorenza Beccafumiho. Ten rozpoznal kreslířský talent mladého Domenica, rozhodl se ho adoptovat a zaplatil mu hodiny malování u malíře Mecara v Sieně. V roce 1509 odešel Beccafumi za zkušenostmi do Říma, nicméně už brzy se vrátil do Sieny, která se stala jeho celoživotním sídlem.

Beccafumi byl jedním z předních představitelů sienské renesance a manýrismu. Ve své tvorbě projevil zajímavou fantazii, byl proslaven svou precizní kresbou i detailním zpracováním. Jeho zručnost se projevila v kombinování tématu a barevnosti typické pro obrazy sienských umělců.

Beccafumi se proslavil výzdobou kostelů v Sieně, pro které vytvářel mnoho maleb a fresek, nejznámějšími byly pravděpodobně fresky a oltář pro Palazzo Publico v Sieně. Velkou proslulost Beccafumimu získala práce na navrhování nákladného mramorového dláždění v Sienské katedrále, pro kterou použil výjevy ze Starého a Nového zákona a na kterém pracoval v letech 1517 až 1544. Jednalo se celkem o třicet pět mozaik, jejichž realizace nakonec trvala téměř sto padesát let.

Beccafumi zemřel 18. května roku 1551 v Sieně, prý z vyčerpání po odlévání bronzových soch.


Konečná verze – 6. 1. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate