Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Pieter Lastman
Baroko  
Díla:
Ábelův nářek
Abrahamova cesta do Kanaanu
Anděl s Tobiášem a rybou
Juno objevivší Jupitera s Io
Mordechajův triumf
Odyseus a Nausicaa
Orestes a Pylades před oltářem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1583 - † 1633, Holandsko, 

Holandský malíř Pieter Pieterszoon Lastman se narodil roku 1583 jako syn zlatníka v Amsterodamu, kde také strávil celý svůj život. Jeho původním malířským mistrem byl pravděpodobně Cornelis van Haarlem. Kolem roku 1604 Lastman absolvoval cestu do Itálie, kde byl nadmíru ovlivněn tvorbou Caravaggia. V Itálii strávil celkem pět let.

Lastman se zabýval především historickými, biblickými a mytologickými výjevy, velkou inspirací byla pro něho tvorba jeho italských současníků – používal na svých obrazech velmi silné kontrasty světla a stínu, což dodávalo jeho obrazům na dramatickém efektu. Maloval především kabinetové obrazy menších rozměrů.

Lastman byl velmi převratným mistrem – byl jedním z prvních malířů v Amsterodamu, který dokázal ve svých obrazech zachytit nevšední dramatické příběhy, které v jeho podání měly také zcela jasnou pointu. Lastman byl proto velmi vyhledávaným malířem a jeho díla se prodávala za vysoké ceny. Pro mnoho mladých malířů bylo velkou poctou studovat v Lastmanově dílně, jeho studentem a přítelem byl například také Rembrandt.

Lastman zemřel roku 1633 v Amsterodamu, kde byl také 4. dubna téhož roku pohřben.


Konečná verze – 24. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate