Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Jean Restout mladší
Klasicismus a empír  
Díla:
Letnice
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1692 - † 1768, Francie, 

Francouzský malíř a kreslíř Jean Restout se narodil 25. března roku 1692 v Rouen ve významné malířské rodině, jejímž nejvýznamnějším představitelem se později také sám stal. Jeho otec Jean Restout starší byl jeho prvním učitelem, ale malovat ho učila také jeho matka Marie Catherine Jouvenet Restoutová, která byla rovněž malířka. Jeho otec brzy rozeznal jeho nevšední talent a tak ho v roce 1707 poslal do učení k jeho strýci a kmotrovi Jeanovi Jouvenetovi, který byl předním pařížským malířem obrazů s náboženskou tématikou. Restout získal u svého strýce poměrně dobré vzdělání, na rozdíl od ostatních malířů té doby neodešel studovat do Itálie, protože díky znalostem od svého strýce podobnou zkušenost prostě ke svému dalšímu malířskému rozvoji nepotřeboval.

Do Akademie byl Restout přijat 28. června roku 1720 a v tomto roce se také v jeho životě udály další významné události: oženil se s Marie-Anne Hallé, dcerou malíře Claude-Guy Hallého, a založil si svou vlastní malířskou dílnu, kde se brzy učila celá řada schopných učedníků. Kromě práce ve své dílně Restout vyučoval také na Akademii, kde byl od roku 1730 profesorem kreslení. O kreslení také napsal velmi zajímavou esej Essai sur les principes de la peinture.

Ve své tvorbě se Restout zabýval především náboženskými tématy, se kterými ho seznámil jeho strýc. Restout nikdy přímo nenásledoval populární trendy, a tak jeho promyšlená a hluboká díla stojí v jasném kontrastu k bezstarostnému a barevnému rokoku, které bylo v době, kdy Restout tvořil, na vzestupu.

Restout zemřel 1. ledna roku 1768 v Paříži.


Rodina Restoutových
- Marguérin Restout – zakladatel malířského rodu, činný na počátku 17. století v Cáchách
- Marc-Antoine Restout (1616 – 1684), syn Marguérina Restouta. Byl žákem Noëla Jouveneta a přítelem Nicolase Poussina, se kterým v roce 1642 navštívil Řím. Proslavil se ve svém rodném městě Cáchách, ale úspěchy sklízel i v Římě a Nizozemí. Měl deset dětí.
- Jacques Restout (1653 – před r. 1702), syn Marca-Antoine Restouta, byl žákem Poussinova synovce Pierra Le Telliera (1614 – 1680). Kromě malování se věnoval také rytectví a psaní, byl opatem premonstrátského kláštera v Moncel.
- Eustache Restout (1655 – 1743), syn Marca-Antoine Restouta, byl převorem premonstrátského kláštera v Mondaye. Malovat se naučil pod vedením Jeana Jouveneta. Maloval především nástropní obrazy a působil také jako architekt a sochař.
- Jean Restout starší (1663 – 1702), syn Marca-Antoine Restouta. Byl ženatý se sestrou Jeana Jouveneta Marie-Madeleine-Catherine Jouvenetovou (1655 – 1698), která byla také malířkou a která se zabývala především obrazy s historickou tématikou. Z jejich manželství se narodil Jean Restout mladší.
- Pierre Restout (1666 – ?), syn Marca-Antoine Restouta, byl rovněž malířem a mnichem.
- Charles Restout (1668 – ?), syn Marca-Antoine Restouta, byl benediktýnským mnichem v Saint-Denis, zabýval se především obrazy s náboženskou tématikou.
- Thomas Restout (1671 – 1754), syn Marca-Antoine Restouta, byl významným portrétistou, svoje zkušenosti sbíral v Římě a v Holandsku.
- Jean-Bernard Restout (22. 2. 1732 – 18. 7. 1797), syn Jeana Restouta mladšího, proslavil se především jako portrétista. Jeho dcera Anne-Catherine Restoutová byla rovněž malířka, provdala se za malíře Noëla Hallého (1711 – 1781).


Konečná verze – 30. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate