Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Arthur Lismer
The Group of Seven – Canadian Group of Painters  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1885 - † 1969, Kanada, 

Kanadský malíř Arthur Lismer se narodil 27. června 1885 v Sheffieldu v Anglii. Už jako mladý chlapec byl velmi talentovaným malířem a tak ve svých pouhých třinácti letech vyhrál stipendium na Sheffield School of Art, kde studoval celých sedm let. Potom na rok odešel do Antverp, kde studoval na Academie Royal des Beaux-Arts. Život umělce v Anglii však nebyl příliš výnosný, a tak se Lismer rozhodl v roce 1911 odejít do Kanady. Usadil se v Torontu, kde byl také téměř ihned po svém příjezdu zaměstnán jako komerční malíř ve společnosti Grip. V této společnosti se seznámil s několika dalšími umělci, se kterými později založil Group of Seven.

Lismerův malířský styl byl ovlivněn především jeho pobytem v Antverpách a jeho studiem malířů Barbizonské školy. Lismerovy vlastní obrazy v sobě odrážely styl postimpresionismu a Lismer sám s oblibou používal jasné a hutné barvy.

Lismerovou velkou láskou byla výuka k umění. Byl velmi významným pedagogem – už pouhých pět let po jeho příchodu do Kanady mu byla nabídnuta pozice ředitele na Nova Scotia School of Art. V roce 1919 přijal pozici ředitele na Ontario College of Art a v roce 1929 začal pracovat jako ředitel pro vzdělávání při Art Gallery of Toronto. Jako pedagog působil rovněž při Montreal Museum of Art a na McGill University. Hlavní myšlenkou jeho pedagogické práce bylo, aby mělo každé dítě příležitost rozvíjet svoje nadání. Jeho velkou zásluhou bylo, že skrze svoje působení v muzeích a galeriích dokázal k umění přivést novou generaci. Lismer byl pozván k přednášení do mnoha zemí, mezi jinými do Anglie, Francie, Austrálie a Spojených států.

Lismer zemřel 23. března 1969.


Konečná verze – 30. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate