Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Lionel FitzGerald
The Group of Seven – Canadian Group of Painters  
Díla:
žádná díla nezadána
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1890 - † 1956, Kanada, 

Kanadský malíř Lionel LeMoine FitzGerald se narodil roku 1890 ve Winnipegu v provincii Manitoba. Jako chlapec trávil svoje letní prázdniny na farmě své babičky, kde se rád toulal po kopcích a prériích, což byl koníček, který mu vydržel po celý život. Když ve čtrnácti letech ukončil základní vzdělání, začal pracovat u lékárníka, nicméně už v tuto dobu věděl, že jeho pravou láskou je malování. Rozhodl se ho tedy studovat – studoval postupně ve na Keszthelyi School of Art Winnipegu, na Carnegie Institute Pittsburghu a na Art Students' League New Yorku. Už v roce 1924 pak začal učit na Winnipeg School of Art, v roce 1929 se stal jejím ředitelem a tuto funkci zastával až do roku 1949.

FitzGerald se svou tvorbou poněkud liší od ostatních členů The Group of Seven – jeho dílo je spíše niternější, inspirované francouzskými impresionisty, a postrádá jakýsi smysl pro drama, rytmus a pohyb, které jsou typické pro tvorbu jeho kolegů. FitzGerald se zaměřoval na svoje vnitřní procesy, a protože pracoval hlavně sám, vyzařují jeho díla spíše jeho vlastní představivost než reálné vzory, na které se zaměřovali jeho kolegové. Tyto odlišnosti v jeho tvorbě byly možná zapříčiněny jeho původem, FitzGerald byl totiž jediným malířem skupiny, který pocházel ze západu Kanady. Členem skupiny se také stal až v roce 1932, nicméně když se skupina krátce nato rozpadla, stal se jedním ze zakládajících členů nastupující skupiny Canadian Group of Painters. Tématicky se ve své tvorbě FitzGerald zabýval krajinami (výjevy z prérií) a vždy byl patriotem své provincie.

Ve své pozdější tvorbě se FitzGerald zaměřoval na abstrakci a zátiší, pracoval především s pastely a akvarelem.

FitzGerald zemřel na infarkt v roce 1956 ve Winnipegu.


Konečná verze – 26. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate