Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  François-Joseph Navez
Klasicismus a empír  
Díla:
Nymfa Salmancis a Hermafrodit
Portrét dámy s dopisem
Portrét ženy s turbanem
Věštkyně
Vraždění neviňátek
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1787 - † 1869, Belgie, 

Belgický malíř François-Joseph Navez se narodil 16. listopadu roku 1787 v Charleroi. Umění původně studoval na bruselské Academii des Beaux-Arts a ve studiích byl natolik úspěšný, že dostal stipendium ke studiu ve Francii pod vedením předního klasicistního malíře Jacquese-Louise Davida (1813 až 1816). Kromě toho také strávil celkem pět let v Itálii (1817 až 1822) a lze říci, že italské umění mělo na jeho tvorbu rovněž nezanedbatelný vliv, neboť obohatilo jeho obrazy o typicky italskou nostalgickou atmosféru. V Itálii se Navez také setkal s Ingresem, jehož tvorbu velmi obdivoval.

Navez se zabýval především portrétní tvorbou, pracoval hlavně na státních zakázkách, ale namaloval také celou řadu kompozic s mytologickou, náboženskou a historickou tématikou. Byl oceňován hlavně pro svou technickou dovednost, jeho styl a smysl pro detail byl příkladem pro mnoho tehdejších malířů. V roce 1830 se díky své popularitě stal ředitelem bruselské Akademie. Ač byl zastáncem klasicismu a neměl nic proti principům romantismu, ve kterých rovněž tvořil, při výstavě na bruselském Salonu v roce 1851 těžko nesl přes srdce nástup realismu. Sám proto přestal vystavovat, svoje obrazy ukazoval pouze svým přátelům a známým a v roce 1859 dokonce odstoupil z pozice ředitele Akademie.

Navez na sklonku života ohluchl a oslepl a nemohl se věnovat malování, nicméně po sobě zanechal cenné svědectví prostřednictvím své bohaté korespondence, která ukazuje život umělců té doby.

Navez zemřel 12. října roku 1869 v Bruselu.


Konečná verze – 30. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate