Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Benjamin Robert Haydon
Romantismus  
Les artistes maudits  
Díla:
Arthur Wellesley, první vévoda z Wellingtonu
Autoportrét
Hlava koně
Kristův příchod do Jeruzaléma
Wordsworth na Helvellynu
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1786 - † 1846, Velká Británie, 

Anglický malíř Benjamin Robert Haydon se narodil 25. ledna roku 1786 v Plymouthu v hrabství Devon v rodině knihaře. Umění studoval za finanční podpory svého otce pod vedením Henriho Fuseliho na Royal Academy v Londýně, kde také v roce 1807 poprvé vystavoval. Jeho první účast na výstavě Akademie byla bohužel také jeho poslední – kvůli věčným neshodám s vedením Akademie mu byla účast na výstavách zakázána a jeho obrazy byly vystavovány pouze na soukromých akcích.

Haydon maloval především obrazy s historickými a náboženskými náměty. Byl velkým vlastencem, velmi se zastával autentického britského umění, které nemělo být ovlivněno žádnými vnějšími vlivy. Svým uměním chtěl vzdělávat britskou veřejnost a pro svoje učení, které bývá nazýváno Grand Manner, měl i mnoho nadšených posluchačů a následovníků, mezi které patřil především Sir Joshua Reynolds. Jeho spisy o umění vyšly knižně v roce 1847.

Haydon žil velmi zajímavým a neklidným životem, který bohužel negativně ovlivnil i jeho uměleckou kariéru. Několikrát musel vyhlásit bankrot, byl několikrát uvězněn a po celý život se potýkal s pocitem, že není dostatečně respektován veřejností, kritikou ani svými malířskými kolegy, a často podléhal svým četným depresím. Zajímavým svědectvím o jeho životě a povaze jsou také jeho autobiografické spisy (vyšly v roce 1847, rok po jeho smrti), které se zmiňují o pikantních historkách z tehdejší umělecké společnosti a detailně popisují zajímavé příhody, které Haydon zažil. Dalším svědectvím o jeho životě byly i jeho deníky, které vyšly v roce 1960 s předmluvou Aldouse Huxleyho. Haydon vedl život typického anglického romantika a s romantismem rovněž bývá spojován skrze své umění – namaloval portréty romantických básníků Johna Keatse a Williama Wordswortha, který mu dokonce věnoval jeden ze svých sonetů.

Haydon spáchal 22. června roku 1846 v Londýně sebevraždu.


Konečná verze – 12. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate