Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Léon Cogniet
Romantismus  
Díla:
Bitva u Heliopolisu
Egyptská expedice pod velením Bonaparta, 1798
Portrét Madame Clicquotové a její pravnučky Anne de Mortemart-Rochechouartové, budoucí hraběnky d'Uzès
Umělec ve svém pokoji ve vile Medici, Řím
Žena ze země Eskymáků
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1794 - † 1880, Francie, 

Francouzský malíř Léon Cogniet se narodil roku 1794. Malovat se naučil v malířské dílně klasicistního malíře Pierre-Narcisse Guérina na École des Beaux-Arts, kam vstoupil v roce 1812, nicméně jeho dílo odráží i další vlivy, především pak vliv romantismu, který byl v té době populárním směrem v umění i v literatuře.

Prvním Cognietovým úspěchem bylo jeho ocenění Prix de Rome, kterou dostal v roce 1817 za malbu s historickou tématikou. Stipendium za tuto cenu mu pak umožnilo studovat umění v Římě, kde se dále zdokonaloval ve svých dovednostech. Už v roce 1824 se pak Cogniet poprvé zúčastnil Salonu a jeho obrazy z výstavy byly dokonce zakoupeny francouzským státem. Díky tomuto úspěchu pak dostal významnou zakázku na výzdobu kostela St. Nicolas-des-Champs v Paříži, pro který vytvořil výjevy ze života Sv. Štěpána. Zajímavou zakázku Cognietovi zadalo také vedení nově založeného Musée Historique ve Versailles, pro které vytvořil několik rozměrných pláten s historickou tématikou.

Cogniet s oblibou pracoval s kombinací obou soudobých směrů – jeho výběr témat se řídil pravidly a fantazií romantismu a jeho technika byla spíše tradiční. V Cognietově tvorbě bylo rovněž poměrně významné období, kdy byl inspirován pouze tématy z anglické romantické literatury, především pak dílem Sira Waltera Scotta. Cogniet tvořil ve stylu, který byl nazýván ‚juste milieu‘ – střední cesta. Toto označení vyjadřovalo jakési nacházení kompromisu v umění, umělec nechtěl opustit svoje konzervativní principy a přitom chtěl zobrazovat nová témata, což se také shodovalo s požadavky milovníků umění střední třídy, kteří byli nejčastějšími kupci jejich umění.

Cogniet byl rovněž významným pedagogem – v roce 1830 například založil vlastní malířskou dílnu, ve které učil muže, zatímco jeho sestra Marie-Amélie pod jeho vedením vedla podobnou dílnu pro ženy. V letech 1831 až 1876 působil jako učitel kreslení na Lycée Louis-le-Grand, kde byl mimo jiné jeho žákem také Edgar Degas. V roce 1840 se Cogniet stal členem Akademie a v roce 1851 se stal profesorem na École des Beaux-Arts, kde působil až do roku 1863.

Cogniet zemřel roku 1880 v Paříži.


Konečná verze – 12. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate