Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Claes Cornelisz. Moeyaert
Baroko  
Díla:
Bakchovo vítězství
Mojžíš
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1591 - † 1655, Holandsko, 

Holandský malíř Claes Cornelisz. Moeyaert se narodil roku 1591 v Durgerdamu u Amsterdamu v rodině urozeného obchodníka. Není známo nic o detailech jeho malířského vzdělání, nicméně z jeho tvorby je patrné, že pravděpodobně stejně jako mnoho jeho součastníků někdy na počátku své malířské kariéry navštívil kvůli inspiraci a rozšíření svých dovedností Itálii. Po roce 1632 ovlivnil Moeyaertovu tvorbu také Rembrandt – v Moeyaertově tvorbě se začaly objevovat živější a jasnější barvy a propracovanější témata. Ve skicách také podle Rembrandta začal používat červenou rudku.

Moeyaert byl velmi vyhledávaným a uznávaným amsterodamským malířem své doby, byl velmi majetný a těšil se hluboké úctě i jako měšťan – v roce 1618 na něj dokonce jeden amsterodamský malíř složil oslavnou báseň. Ve své tvorbě se Moeyaert zabýval především historickými a mytologickými tématy, maloval rovněž krajiny a žánrové výjevy. Vytvářel rovněž velmi popisné rytiny v holandském stylu a namaloval také mnoho skupinových portrétů.

Moeyaert měl velkou a prosperující malířskou dílnu, ve které zaměstnával mnoho tovaryšů. Jeho nejvýznamnějším žákem byl pravděpodobně Nicolaes Berchem, který pokračoval v jeho malířském stylu. Moeyaert zemřel 26. srpna roku 1655 v Durgerdamu.


Konečná verze – 30. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate