Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Hans Baldung Grien
Renesanční umění  
Díla:
Adam a Eva
Ludwig, hrabě von Löwenstein
Matka sedmibolestná
Očarovaný ženich
Panna s dítětem
Panna vinné révy
Portrét mladého muže s růžencem
Pyramus a Thisbe
Sedm věků ženy
Smrt a panna
Stojící čarodějnice se strašidly
Tři čarodějnice
Tři Grácie
Tři věky člověka
Tři věky ženy a smrt
Zrození
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1484 - † 1545, Německo, 

Německý malíř, kreslíř a tiskař Hans Baldung (také Hans Baldung Grien nebo Grün) se narodil kolem roku 1484 ve Švábském Gmündu v rodině významného právníka. Jeho rodina se v roce 1492 přestěhovala do Štrasburku, kde také Baldung strávil většinu svého života.

Svému malířskému umění se Baldung naučil v norimberské dílně Albrechta Dürera, kde se učil v letech 1503 až 1507. Zde také Baldung získal svoje přízvisko Grien, pravděpodobně proto, že s oblibou používal zajímavou zelenou barvu, kterou dodával svým obrazům jakousi tajemnou atmosféru. Tuto přezdívku možná také získal proto, že v Dürerově dílně tehdy pracovali ještě tři další Hansové, a tak přezdívka Grien sloužila čistě k jeho odlišení od ostatních Hansů – Hanse Schäuffeleina, Hanse Süsse von Kulmbacha a Dürerova mladšího bratra Hanse. Dürer si Baldunga velmi oblíbil, o čemž svědčí i to, že když Dürer odjel na svou druhou cestu do Itálie (1505 – 1507), pověřil Baldunga vedením své dílny. Při své cestě do Holandska s sebou pak Dürer vezl i několik Baldungových grafik, které tam následně prodal. Když Dürer v roce 1528 zemřel, dostal Baldung na památku pramen jeho vlasů.

Baldung měl mnoho všestranných zájmů, vytvořil mnoho nádherných maleb, navrhoval vitráže a ilustroval knihy. Stejně jako Hieronymus Bosch patřil do skupiny umělců, kteří často vyjadřovali svoje obavy nad dalším osudem lidstva i nad utrpením své doby prostřednictvím své fantazie. Hluboký realismus v mnohých Baldungových aktech naznačuje, že pečlivě studoval postavy a byl obeznámen s podrobnou anatomií lidského těla.

Baldungovou nejdůležitější zakázkou byla v roce 1516 výzdoba velkého jedenáctideskového oltáře pro katedrálu ve Freiburgu. Tento oltář zachycoval témata Korunovace Panny, Dvanácti apoštolů, Zvěstování, Vizitaci, Zrození Krista a Útěku do Egypta a nakonec také monumentální Ukřižování. Na tomto oltáři se rovněž nachází několik zajímavých portrétů donorů. Baldung se při zhotovování tohoto oltáře patrně inspiroval dílem svého kolegy Matthiase Grünewalda, který v té době maloval svůj slavný Isenheimský oltář.

Baldung byl také vyhledávaným portrétistou – namaloval například portréty císařů Karla V. a Maxmiliána. Pracoval pro bádenského markraběte Filipa, později namaloval také portréty dalšího bádenského markraběte Kryštofa a jeho manželky Otýlie i všech jejich dětí. Jako příznivce reformace Baldung rovněž vytvořil zajímavou portrétní rytinu Martina Luthera.

Zajímavým tématem, kterým se Baldung zabýval, byla zobrazení čarodějnic. Ty zachycoval mnoha různými technikami – malbou, rytinami i v kresbách. Tato jeho zobrazení jsou zajímavá především svou dynamičností, ale také fantazií a lehkým erotickým nábojem, které vykazují.

Baldungovou manželkou se v roce 1510 stala Margarethe Herlinová, která pocházela z významné a majetné štrasburské rodiny. Sám Baldung byl velmi vyhledávaným a bohatým umělcem a měl svou vlastní malířskou dílnu. Ve Štrasburku vlastnil dokonce několik domů a působil i jako městský radní.

Baldung zemřel ve Štrasburku někdy v roce 1545. Do dnešní doby se zachovalo přibližně 90 jeho obrazů a oltářních desek, 350 kreseb a 180 grafik.


Konečná verze – 6. 1. 2008

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate