Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Sebastiano del Piombo
Manýrismus  
Díla:
Kristus nesoucí kříž
Pietà
Portrét Andrey Dorii
Portrét dívky
Portrét kardinála Antonia Pallaviciniho
Portrét muže
Smrt Adónise
Svatý Jan Křtitel se Svatými
Ukládání do hrobu
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1485 - † 1547, Itálie, 

Italský malíř benátské školy Sebastiano del Piombo, původním jménem Sebastiano Luciani, se narodil roku 1547 v Benátkách. Původně se chtěl stát mnichem nebo bohoslovcem a velmi se zajímal o duchovní nauky, je také pravděpodobné, že chtěl vstoupit do duchovního řádu, nicméně při svém studiu hudby a umění se setkal s malířem Giorgionem, který byl také výtečným hudebníkem a který ho přesvědčil, aby se raději věnoval umění. Giorgione Del Piombovi doporučil, aby si svoje závažné rozhodnutí ještě nějakou dobu promýšlel a aby se seznámil ještě s uměním. Del Piombo tedy vstoupil do malířské dílny Giovanniho Belliniho, nicméně malířský styl Giorgioneho mu vyhovoval o mnoho víc, a tak svá studia dokončil u něj a nakonec se rozhodl pro malířskou kariéru. Je pravděpodobné, že del Piombo také po Giorgionově smrti společně s Titianem dokončil jeho obraz Tři učenci, který se dnes nachází v Kunsthistorisches Museum ve Vídni.

V roce 1511 del Piombo odešel do Říma, kde kromě návštěvy Benátek v letech 1528 až 1529 zůstal po celý zbytek života. Do Říma del Piomba pozval jeho obdivovatel bohatý bankéř Agostino Chigi, pro kterého později vytvořil mnoho výtečných fresek s mytologickou tématikou v jeho vile Farnesina, kde v té době také pracoval Rafael. S Rafaelem však del Piombo moc nevycházel, spřátelil se ale s Michelangelem, se kterým sdílel mnohé své umělecké názory a nápady. Díky tomuto přátelství Michelangelo doporučoval del Piomba mnoha svým vlivným zákazníkům, což pomáhalo del Piombovi i v jeho profesionálním životě. Když pak del Piombo dostal důležitou zakázku na obraz Vzkříšení Lazara (1517 – 1519) na výzdobu katedrály v Narbonne, Michelangelo mu namaloval několik návrhů, podle kterých del Piombo potom tento obraz namaloval. Říká se, že Michelangelo s del Piombem spojili svoje síly hlavně proto, aby jejich obraz byl o mnoho lepší než obraz Proměna, který v té době také pro katedrálu v Narbonne vytvářel Rafael.

Del Piombo se zabýval obrazy s náboženskou tématikou, nicméně nejvíce se prosadil jako portrétista. Když pak v roce 1520 Rafael zemřel, přišel o svého jediného konkurenta a jeho slávě již nestálo nic v cestě. Navíc se těšil velké důvěře mnoha významných osobností, v roce 1531 byl navíc papežem Klementem VII. (vlastním jménem Giulio de' Medici) jmenován ochráncem papežských pečetí, což bezpochyby ještě zvýšilo jeho prestiž. Odtud také pochází jeho přezdívka del Piombo – tyto pečeti byly vyrobeny z olova, v italštině piombo. Od té doby, kdy del Piombo začal působit v tomto úřadě, nevěnoval se malování tak intenzivně. Aby mohl působit na tak významné církevní pozici, musel se stát mnichem, což přijal s tichou radostí.

Del Piombo zemřel roku 1547 v Římě, když pracoval na výzdobě kaple rodiny Chigiů. Jeho práci pak dokončil jeden z jeho obdivovatelů Francesco Salviati.


Konečná verze – 12. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate