Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Giuseppe Cesari
Manýrismus  
Díla:
Diana a Actaeon
Hanění Krista
Judita s hlavou Holofernésovou
Odpočinek na útěku do Egypta
Sv. František utěšován andělem
Sv. Klára s výjevem z obléhání Assisi
Uvězněný Kristus
Zrazení Krista
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1568 - † 1640, Itálie, 

Italský malíř Giuseppe Cesari (rovněž známý jako Cavaliere d’Arpino nebo II Giuseppino) se narodil roku 1568 v Římě. Jeho otec pocházel z města Arpino (odtud Cesariho pozdější titul) a byl malířem malých votivních obrazů. Cesari se původně vyučil v malířské dílně svého otce, nicméně někdy kolem roku 1581 vstoupil do dílny Niccola Circignaniho (také známý jako Niccolò Pomarancio), který ho naučil základům manýrismu. V roce 1585 se už Cesari stal členem Akademie di San Luca a mohl tak začít přijímat vážnější zakázky.

Cesari byl jedním z nejoblíbenějších a nejvyhledávanějších malířů Říma přibližně v letech 1600 až 1620, když mu byla udělena celá řada velmi významných zakázek – jednou z nejlepších pak patrně byl návrh na mozaiky v chrámu Sv. Petra ve Vatikánu, na které Cesari pracoval v letech 1603 až 1612. Díky práci na této zakázce také dostal od papeže Klementa VIII. titul Cavaliere di Cristo, po kterém toužili všichni malíři té doby. Cesari se zabýval především freskařstvím, nicméně namaloval také několik menších obrazů ve vlámském stylu pro svoje soukromé zákazníky v Římě, Itálii i v zahraničí. Tyto menší obrazy zachycovaly hlavně náboženská a mytologická témata.

Cesari bývá obvykle řazen do skupiny idealistů, jeho obrazy často mívají různé nedostatky v šerosvitu, který Cesari spíše než přírodním zákonům a lidským proporcím přizpůsoboval své potřebě – vznikaly tak často nevěrohodné kompozice vytvořené pouze na efekt. V manýrismu té doby tvořila také skupina naturalistů, jejichž zásadní myšlenkou byla naopak věrnost přírodním zákonům a anatomii, do této skupiny patřil například Caravaggio, který byl také krátce Cesariho pomocníkem – Caravaggio Cesariho dílnu opustil po hádce, Cesari byl podle dobových pramenů velmi nabubřelý, nedůtklivý a zlostný a není tedy divu, že s ním popudlivý Caravaggio nevydržel dlouho.

Mezi Cesariho hlavní pomocníky patřil jeho bratr Bernardino (1571 – 1622), jeho nejvýznamnějšími následovníky byli hlavně jeho synové Muzio (1619 – 1676) a Bernardino (zemř. 1703), kteří následovali jeho principy idealismu. Jiné významnější následovníky Cesari neměl, protože milovníci umění dávali spíše přednost obrazům výše zmíněných naturalistů.

Cesari zemřel roku 1640 v Římě.


Konečná verze – 12. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate