Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Otto van Veen
Manýrismus  
Díla:
Lycurgus ukazuje důležitost vzdělání
Portrét Nicolaase Rockoxe
Poslední večeře
Umělec při práci, obklopen svou rodinou
Xantipa polévající Sokrata
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1556 - † 1629, Holandsko, 

Vlámský malíř Otto van Veen se narodil roku 1556 v Leydenu v poměrně majetné rodině – jeden z jeho předků totiž byl nemanželským synem vévody Jana III. Brabantského. Malovat se pravděpodobně naučil ve svém rodném městě, které bylo velkým střediskem vlámského malířství. V letech 1575 až 1580 pak odešel do Itálie, kde vstoupil do malířské dílny Federica Zuccara a kde byl finančně podporován hlavně ze zdrojů vlámského kardinála Grosbeecka a jeho římského kolegy kardinála Madruccia. Po svém pobytu v Itálii ještě van Veen nějakou dobu cestoval, zdržoval se například v Německu a Rakousku, nicméně v roce 1584 se vrátil do Leydenu a o rok později pak vstoupil do služeb místodržícího Nizozemí prince Alexandra Farneseho. Když pak princ v roce 1592 zemřel, odešel van Veen do Antverp, kde se brzy stal členem malířského cechu a kde byl také zaměstnán na pozici dvorního malíře.

Van Veen byl vyhledáván hlavně kvůli tomu, že jeho styl o obsahoval zajímavé italské prvky, kterým se naučil při svých studiích v Itálii – Van Veen dokázal vytvářet portréty a mytologické a historické obrazy ve stylu Parmigiana a Correggia, kteří byli v té době mezi vlámskými milovníky umění velmi oblíbení. Van Veen patřil mezi nadšence pro italské umění a kulturu, se svými názory vystupoval často a veřejně. Aby vyjádřil svůj obdiv k italskému a antickému umění, často se sám nazýval a trval na tom, aby o něm ostatní mluvili a psali, jako o Octaviovi Vaeniusovi, což byla latinská forma jeho jména.

Van Veen byl ve své době velmi uznávaným a respektovaným učitelem, mimo jiné také napsal a ilustroval několik knih a svým učením ovlivnil celou řadu později významných malířů. V jeho dílně studoval také Peter Paul Rubens, který tam završil svoje umělecké vzdělání. Van Veen rovněž Rubensovi doporučil dále se malířsky vzdělávat v Itálii, ve které viděl pravou kolébku umění a kam také Rubens v roce 1600 skutečně odešel.

Van Veen zemřel roku 1629 v Bruselu.


Konečná verze – 25. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate