Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Manýrismus  
Díla:
Dobrý Samaritán
Křest Krista
Madona s dítětem
Mnich a jeptiška
Paridova volba
Sňatek Peleta a Thetis
Vraždění neviňátek I.
Vraždění neviňátek II.
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1562 - † 1638, Holandsko, 

Holandský malíř Cornelis Cornelisz. van Haarlem se narodil roku 1562 v Haarlemu v rodině bohatého měšťana a obchodníka. Svého prvního uměleckého vzdělání dosáhl ve svém rodném městě v malířské dílně Pietera Pietersze, který se o něj staral takřka jako o vlastního. V roce 1579 pak van Haarlem odešel do Rouen ve Francii, kde nějakou dobu pracoval na menších zakázkách. Poté opět studoval malířství v Antverpách a po roce se vrátil do rodného Haarlemu.

V roce 1584 Haarlem společně se svými přáteli Karlem van Manderem a Hendrickem Goltziusem založil Haarlemskou malířskou akademii, kterou navštěvovalo mnoho mladých začínajících umělců. V této akademii se učili kreslit a malovat a anatomii v umění se učili podle živých modelů, což byla velká rarita, neboť do té doby téměř nikdo z holandských malířů nestudoval a nemaloval akty podle živých modelů. Je pravda, že Haarlem sám se akty ve svých skicách nikdy nezabýval, nicméně je téměř jisté, že bylo hlavně jeho zásluhou, že se na Haarlemské akademii začaly pro akty používat živé modely.

Už Haarlemova první zakázka mu přinesla obdiv mnoha jeho malířských kolegů i zákazníků – jednalo se o skupinový portrét několika členů domobrany. Tento skupinový portrét byl jedním v prvních své řady, rozhodně ovlivnil tvorbu Franse Halse a později také Rembrandta a mnoha dalších holandských malířů té doby. V roce 1588 pak Haarlem společně s Goltziusem vytvořili řadu pěti slavných rytin (Haarlem obrázky namaloval a Goltzius podle nich vytvořil rytiny), což jim oběma zajistilo pohodlné živobytí na dalších patnáct let, ať už se jednalo přímo o reprodukce oněch pěti rytin, nebo další rytiny na jiná témata, které oba ve spolupráci vytvořili.

Na základě úspěchů a uznání ostatních malířů byl Haarlem jmenován hlavním městským malířem a mezi jeho velké zásluhy patřilo také to, že v roce 1630 pomáhal obnovit status haarlemského cechu Sv. Lukáše, kterému dokázal znovu vydobýt jeho zašlou slávu a společenské uznání pro jeho malíře.

Van Haarlem byl ve svém povolání podporován svou manželkou Maritgen Arentsdr Deymanovou, se kterou se oženil někdy kolem roku 1603 a která byla dcerou starosty Haarlemu. Když pak jeho tchán roku 1605 zemřel, připadla van Haarlemově rodině celá třetina jeho majetku. Van Haarlem však nebyl tak úplně vzorným otcem, v roce 1611 se mu narodila nemanželská dcera, která si později vzala stříbrotepce Pietera Jansz. Bagijna, se kterým se jí narodil syn Cornelis, který později proslul pod jménem Cornelis Bega jako malíř.

Van Haarlem zemřel 11. listopadu roku 1638 v Haarlemu.


Konečná verze – 26. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate