Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Pirro Ligorio
Manýrismus  
Architektura před 20. stoletím  
Díla:
Casina papeže Pia IV. (Villa Pia), nádvoří
Casina papeže Pia IV. (Villa Pia), strop
Parco dei Mostri (Parco degli Orsini; Sacro Boscro)
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1513 - † 1583, Itálie, 

Italský malíř, architekt a návrhář zahrad Pirro Ligorio se narodil kolem roku 1513 v Neapoli. Už od raného dětství byl chráněncem vlivné a majetné rodiny Caraffů, což bezpochyby vede k domněnce, že byl nemanželským synem jednoho z Caraffů. Protože už jako malý chlapec rád maloval, Caraffové k jeho výuce najali Polidora da Caravaggia, který Ligoria naučil pracovat téměř se všemi malířskými technikami a který mu dal rovněž základy architektury, které se Ligorio později věnoval. Kromě umění se Ligorio výtečně orientoval ve filosofii, hudbě, matematice, astronomii a historii, které považoval za nezbytné znalosti pro vytváření opravdového umění.

V roce 1534 Ligorio odešel do Říma, kde díky vlivu Caraffů dostával mnoho významných zakázek – pracoval pro římskou větev Caraffů, rodinu Orsini a d’Este a nakonec také pro samotného papeže. Pobyt v Římě nebyl pro Ligoria významný jen kvůli jeho zakázkám a slávě, kterou si postupně vydobýval, ale také kvůli tomu, že se mohl zabýval studiem antického umění, které velmi obdivoval. Není pochyb, že ho velmi potěšilo, když byl v roce 1549 Ippolitem d’Este požádán, aby se podílel na vykopávkách Hadriánovy vily v Tivoli. V roce 1553 pak vydal svou Knihu o starověkých památkách, která se pro mnoho umělců stala důležitou studijní referencí.

Ligorio zemřel v říjnu roku 1583 ve Ferraře, kde pracoval na sklonku života jako dvorní starožitník.


Konečná verze – 30. 5. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate