Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:   Il Nosadella
Manýrismus  
Díla:
Svatá rodina se Svatými
Thyestes a Aerope
Zvěstování
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1549 - † 1571, Itálie, 

Italský malíř Il Nosadella se narodil jako Giovanni Francesco Bezzi kolem roku 1549 v Boloni. Jeho malířským mistrem byl Pellegrino Tibaldi, který ho naučil základům freskařství. Nosadella se také díky Tibaldimu stal jedním z nejprominentnějších freskařů Boloně a jeho fresky zdobily téměř každý významnější boloňský palác.

Nosadella se v mnohém inspiroval dílem Rafaela, byl vzorem pro mnoho svých malířských součastníků, dokázal totiž Rafaelovo umění dál rozvíjet a podřizovat ho pravidlům nastupujícího manýrismu.

Nosadella zemřel roku 1571 v Boloni.


Konečná verze – 6. 6. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate