Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Palma Giovane
Manýrismus  
Díla:
Apollo a Marsyas I.
Apollo a Marsyas II.
Autoportrét I.
Autoportrét II.
Dóže Pietro Loredan prosící Pannu
Portrét Vincenza Cappella
Sdružení
Venuše a Cupid ve Vulkánově kovárně
Venuše a Mars
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1548 - † 1628, Itálie, 

Italský malíř benátské školy Palma Giovane (vlastním jménem Jacopo di Antonio Negretti) se narodil kolem roku 1548 v Benátkách. Pocházel z umělecké rodiny, byl prasynovcem malíře Palmy Vecchia. Ohledně jeho malířského vzdělání existují jisté dohady – patrně byl žákem Titiana, nicméně o jeho vzdělávání se v jeho dílně neexistují žádné určité zmínky a v některých pramenech bývá Giovane dokonce označován za malíře samouka. Je však pravdou, že Giovane po Titianově smrti dokončil jeho obraz Pieta (1576), který se nyní nachází v galerii dell’Accademia v Benátkách, což nasvědčuje tomu, že byl pravděpodobně zaměstnán v Titianově malířské dílně na poměrně zodpovědné pozici.

Giovane působil nějakou dobu v Římě, kam se vydal v roce 1567 za finančního přispění jeho prvního významného obdivovatele urbinského vévody a kde se seznámil s technikou a stylem manýrismu. Giovane však většinu života strávil v Benátkách, kde se mezi svými zákazníky těšil velké oblibě. Když pak v roce 1594 zemřel jeho přítel, bývalý spolupracovník a nejlepší malíř Benátek Tintoretto, převzal Giovane jeho status.

Giovane byl velmi pracovitým malířem, téměř neustále pracoval na nějaké významné zakázce – ke konci jeho života se však jeho práce stala spíše rutinou než rozvíjejícím se malířským umem a jeho dílna byla spíše manufakturou než místem tvůrčího rozvoje. Giovane pracoval pro bohaté šlechtice, měšťany i církevní hodnostáře v Benátkách i mimo ně, zabýval se obrazy s náboženskou tématikou, ale vytvářel také historická a mytologická díla.

Giovane zemřel roku 1626 v Benátkách.


Konečná verze – 12. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate