Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Luis de Morales
Manýrismus  
Díla:
Ecce Homo
Kristus nesoucí kříž
Madona s dítětem I.
Madona s dítětem II.
Panna s dítětem a malým Sv. Janem Křtitelem
Pietà
Sv. Štěpán
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1520 - † 1586, Španělsko, 

Španělský malíř Luis de Morales se narodil roku 1520 v městečku Badajos u hranic s Portugalskem. O jeho malířském vzdělání není takřka nic známo, nicméně byl velmi ovlivněn Michelangelem, rozvíjejícím se manýrismem a severskou renesancí. De Morales tvořil stranou od hlavních proudů španělského malířství, a tak mohl vytvořit svůj vlastní styl, který se stal vzorem pro mnoho nastupujících malířů.

De Morales se zabýval především náboženskými tématy, pracoval téměř výhradně na církevních zakázkách – jeho oblíbenými tématy, které často kopíroval bez větších změn, byl Kristus u kůlu, Panna Marie držící Kristovo tělo a Ecce Homo. Jako všichni španělští malíři té doby, považoval i de Morales svoje umění za poslání a prostředek k vyjádření svojí víry a neochvějného přesvědčení. Protože dokonale znal náboženská témata a náboženské cítění svých krajanů, dokázal vytvářet velmi působivé obrazy, které odpovídaly cítění tehdejších lidí. V tomto se mu nevyrovnal žádný z jeho součastníků, a tak byl de Morales svými obdivovateli brzy nazýván El Divino (Božský). De Moralesův styl byl do jisté míry ovlivněn florentskou školou a Michelangelem, kterého de Morales považoval za jednoho z nejlepších malířů všech dob a jehož styl dokázal dovedně reprodukovat. Maloval čistým a jasným malířským stylem, jeho postavy odpovídaly ve vysoké míře skutečnosti. Jeho obrazy byly naplněny jistou melancholií a bledými barvami, které jakoby připomínaly vlámské a německé malířství.

De Morales byl ve Španělsku poměrně hodně oblíben, i když nebyl přímo chráněncem Filipa II., který dával přednost spíše italskému malířství. Filip II. přidělil de Moralesovi pouze jednu zakázku (Kristus jdoucí na Kalvárii), nicméně jí byl natolik potěšen, že v roce 1581 udělil de Moralesovi penzi, která mu pomohla strávit poslední léta života v relativním pohodlí. De Morales měl velkou malířskou dílnu, kde vyučoval celou řadu studentů, nicméně z nich se prosadil jenom Juan Labrador, který se stal malířem zátiší. Také de Moralesův syn Cristobal byl malířem, nicméně spíše kopíroval úspěšná díla svého otce, než aby se věnoval vlastní tvorbě.

De Morales zemřel 9. května roku 1586 v Badajos.


Konečná verze – 12. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate