Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Juan de Juni
Manýrismus  
Díla:
Ecce Homo
San Segundo
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1507 - † 1577, Francie, Španělsko

Francouzský sochař Juan de Juni se narodil kolem roku 1507 pravděpodobně ve městě Joigny, podle kterého byl také patrně zkomoleně pojmenován. V roce 1533 však už žil ve Španělsku, které bylo v té době velmi významným kulturním centrem. V roce 1540 se usadil ve Valladolid.

De Juniho umělecký odkaz byl kombinací burgundského a kastilského umění, de Juni dokázal oba směry dovedně spojit a rozvíjet ve své tvorbě i v tvorbě svých žáků, které svým učením ovlivňoval. Stal se tak jedním z předních představitelů manýristického umění, které se vyznačovalo výtečným zachycením duchovního utrpení. Umělci zobrazovali bolest, utrpění a smutek, které svým způsobem vedly člověka k osvícení a pravému poznání Boha. De Juni dokázal ve svých sochách výtečně zachytit tuto dynamiku a napětí, byl jakýmsi sochařským ekvivalentem El Greca. Nejvýznamnějším prvkem, který de Juni na svých sochách používal, byly ruce jeho postav, které přímo vyjadřovaly duchovní i osobní pocity a které byly samy o sobě mimořádně hodnotnými uměleckými počiny. De Juni se ve své tvorbě zabýval především duchovními tématy, v sochařské dovednosti se mu v jeho době vyrovnal snad jen jeho velký konkurent Alonso Berruguete.

De Juni zemřel roku 1577 ve Valladolid.


Konečná verze – 12. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate