Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Vincenzo Danti
Manýrismus  
Architektura před 20. stoletím  
Díla:
Čest vítězící nad Falší (pohled zepředu)
Čest vítězící nad Falší (pohled zezadu)
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1530 - † 1576, Itálie, 

Italský sochař a architekt florentské školy Vincenzo Danti se narodil roku 1530 v Perugii ve velmi vzdělané rodině, mezi jeho předky bylo mnoho umělců, spisovatelů i básníků. Také jeho příjmení Danti mělo svůj kulturní původ – jeho rodina se původně jmenovala Rainaldi, nicméně z obdivu k Dante Alighierimu si příjmení změnili. Danti se s největší pravděpodobností vyučil zlatníkem v dílně svého otce Giulia Dantiho a už v roce 1548 se v Perugii stal členem zlatnického cechu. Brzy potom však odešel do Říma, kde se dále vzdělával – studoval Michelangelovy sochy, které se pro jeho tvorbu staly celoživotní inspirací. Je malou zajímavostí, že se Danti v roce 1564 také jistou měrou podílel na plánování Michelangelova pohřbu.

Danti byl jedním z nejlepších a nejuznávanějších florentských sochařů své doby, tvořil ve stylu manýrismu, jehož byl nadšeným obdivovatelem. Měl velmi rozsáhlé znalosti o anatomii a proporcích, jeho sochy vždy byly zachycené věrně a opravdově. V roce 1573 se Dantimu dostalo velké pocty, když byl v Perugii zvolen městským architektem a dohlížel tak na celou výzdobu města. Z této pozice se také stal jedním ze zakladatelů městské Accademia del Disegno.

Danti se kromě umění také věnoval psaní, napsal velmi významné pojednání o proporcích a anatomii, které bylo inspirací pro mnoho dalších sochařů. Kromě jiného také psal básně, které byly v jeho době velmi oblíbené.

Danti zemřel 24. května roku 1576 v Perugii.


Konečná verze – 12. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate