Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Dirck van Baburen
Renesanční umění  
Baroko  
Díla:
Muž hrající na brumli
Prodejná žena
Prometheus svazován Vulkánem
Svatý Šebestián opečovávaný Sv. Irenou a její služkou
Zatčení Krista
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1590 - † 1624, Holandsko, 

Holandský malíř Dirck Jaspersz. van Baburen se narodil někdy kolem roku 1590 pravděpodobně v Utrechtu jako Theodor Baburen. Původně se vyučil portrétnímu malířství a zabýval se také obrazy s historickou tématikou, jeho mistrem byl utrechtský portrétista Paulus Moreelse, který ho uvedl jako svého učedníka v záznamech utrechtského cechu Sv. Lukáše v roce 1611.

V roce 1612 odjel van Baburen do Říma, kde pracoval na výzdobě kaple Sv. Petra v Montoriu, kterou vytvářel v letech 1615 až 1620. Na této rozsáhlé zakázce spolupracoval se svým přítelem a kolegou Davidem de Haenem. V Římě se van Baburen ‚proslavil‘ pod přezdívkou Biervlieg – pivní moucha, násoska. V Itálii se van Baburen seznámil s tvorbou Caravaggia, který velmi ovlivnil také jeho vlastní tvorbu. Zpět do Utrechtu se van Baburen vrátil v roce 1620 a brzy se spřátelil se svými malířskými kolegy Gerardem van Honthorstem a Hendrickem ter Brugghenem, se kterým také v letech 1622 až 1623 sdílel malířskou dílnu, nicméně jejich spolupráci ukončila van Baburenova smrt.

I když van Baburenův tvůrčí život nebyl příliš dlouhý, hrál významnou roli ve vývoji malířství té doby. Van Baburen patřil k vůdčím představitelům tzv. Utrechtské školy, kterou celkově významně ovlivnila tvorba italského malíře Caravaggia a jeho zachycení kontrastů světla a stínu. Ve své tvorbě se van Baburen zaměřoval především na obrazy s náboženskou a historickou tématikou, nicméně maloval i žánrové výjevy.

Velkým obdivovatelem van Baburenova díla byl i Jan Vermeer, který jeho obraz Prodejná žena zachytil na pozadí dvou svých vlastních obrazů – Dámy sedící u varhan a Koncertu. Tento obraz nebo jeho kopii prý údajně vlastnila Vermeerova tchýně.

Van Baburen zemřel 21. února roku 1624 v Utrechtu, byl pohřben 28. února v Buurkerk, středověké kapli, kde se nyní nachází museum Van Speelklok tot Pierement.


Konečná verze – 9. 12. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate