Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Alessandro Allori
Manýrismus  
Díla:
Alegorie lidského života
Portrét mladého muže
Portrét šlechtičny
Portrét ženy
Sv. Petr jdoucí po vodě
Tělo Krista se dvěma anděli
Venuše a Kupid
Zuzana a starší
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1535 - † 1607, Itálie, 

Italský malíř florentské školy Alessandro Allori (celým jménem Alessandro di Cristofano di Lorenzo del Bronzino Allori) se narodil 31. května roku 1535 ve Florencii v rodině mečíře, jeho otec však zemřel, když bylo Allorimu pouhých pět let. O rodinu se pak staral jeho strýc Agnolo Bronzino, který byl blízkým přítelem a spolupracovníkem jeho otce. Bronzino se pak také stal Alloriho prvním učitelem malířství a jeho vliv na něj byl tak hluboký, že Allori velmi dlouho podepisoval svoje obrazy jako ‚Alexander Alorius Angeli Bronzini Alumnus‘ – žák Agnola Bronzina. Dalším vyznaným malířem, který Alloriho ovlivnil, byl Michelangelo, jehož práce Allori studoval při svém krátkém pobytu v Římě, kam se vydal na zkušenou, když mu bylo devatenáct let a kde zůstal celých šest let. Michelangelův vliv lze v Alloriho tvorbě najít především v jeho pečlivém anatomickém zpracování jeho postav.

Allori byl ve své době jedním z nejproduktivnějších a nejuznávanějších portrétních malířů Florencie. Byl jedním z oblíbených malířů rodiny Medičejských a v období kolem roku 1570 také vedl jednu florentskou velkodílnu na gobelíny. Díky tomu, že byl velmi svědomitým následovníkem Bronzina, se v Alloriho díle objevuje mnoho manýristických prvků a zobrazovacích technik. Tyto principy si Allori osvojil tak dokonale a tak dovedně je dokázal zprostředkovat svým žákům, že byl dáván za vzor dokonalého pojetí manýrismu ještě téměř padesát let po své smrti.

Alloriho syn Cristofano Allori (1577 – 1621) byl rovněž uznávaným malířem – jeho nejznámějším obrazem je obraz Judity s Holofernésovou hlavou, který byl a stále je obdivován mnoha milovníky barokního umění.

Allori zemřel 22. září roku 1607 ve Florencii.


Konečná verze – 24. 3. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate