Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Lambert Sustris
Manýrismus  
Díla:
Krajina s Jupiterem a Io
Panna s dítětem se Sv. Annou a malým Sv. Janem
Venuše a Kupid
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1515 - † 1568, Holandsko, 

Holandský malíř Lambert Sustris se narodil kolem roku 1515 v Amsterdamu, kde také dosáhl svého malířského vzdělání. Téměř celý svůj život však strávil v Itálii, kam odešel někdy kolem roku 1530. Nejdříve byl několik let v Římě (dokonce se zachoval jeho podpis na fresce v Domus Aurea vedle podpisu Maartena van Heemskercka, který tam působil v letech 1532 až 1536), pak odešel do Benátek, kde s největší pravděpodobností pracoval v Tizianově dílně. Podle záznamů patrně pomáhal Tizianovi s krajinami na pozadí obrazů, což byla jeho specialita. Důkazem o tom, že Sustris pracoval v Tizianově dílně je také jeho Venuše (nyní se nachází v Rijksmuseum v Amsterdamu), která je kopií Tizianovy Urbinské Venuše.

Ke změně v Sustrisově malířském stylu došlo po roce 1540, kdy se začal zajímat o manýrismus, který velmi výrazně ovlivnil jeho do té doby velmi uhlazený benátský malířský styl. Když pak v letech 1542 až 1543 pracoval na zakázkách na fresky v soukromých vilách poblíž Padovy, už zcela odrážely jeho nový manýristický styl.

V roce 1548 Sustris odešel s Tizianem do Bavorska – Tizian byl v té době dvorním malířem císaře Karla V. a Sustris ho doprovázel jako jeho blízký pomocník. Sustris nějakou dobu v Německu zůstal, ale pak se vrátil zpět do Itálie, která mu svým klimatem vyhovovala víc. V Německu však déle zůstal Sustrisův syn Friedrich, který byl zaměstnán na dvoře bavorského vévody Viléma V. a který se významně zasloužil o šíření manýrismu v Německu. Friedrich se po svém odchodu z Německa usadil ve Florencii, kde se stal členem akademie Giorgia Vasariho.

Sustris zemřel někdy po roce 1568 v Padově.


Konečná verze – 28. 6. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate