Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Cornelis van Dalem
Manýrismus  
Díla:
Krajina s pastýři
Krajina se zemědělskou usedlostí
Zemědělská usedlost se žebrákem
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1530 - † 1573, Holandsko, 

Vlámský malíř Cornelis van Dalem se narodil kolem roku 1530 v Antverpách v rodině (původem holandského) bohatého obchodníka s látkami. Jeho otec byl velkým podporovatelem humanistických myšlenek a dokonce byl v letech 1552 až 1553 děkanem komory řečníků ‘De Olijftak’ (Olivová větvička). Van Dalemovi se dostalo velmi dobrého humanistického vzdělání, zabýval se převážně poezií a historií a maloval původně pouze pro svoje potěšení. Dokonce i zápisy v antverpských matrikách se o van Dalemovi zmiňují spíše jako o obchodníkovi a téměř nikdy jako o malíři.

Van Dalem se naučil malovat v malířské dílně vcelku neznámého malíře Jana Adriaensense, který učil také van Dalemova staršího bratra Lodewijka. Oba bratři se po svém vyučení ucházeli o členství v antverpském malířském cechu, které jim také bylo uděleno. Cornelis van Dalem se stal členem cechu v roce 1556, kdy se také oženil s Beatrix van Liedekercke, která byla dcerou bohatého antverpského měšťana. Se svou rodinou pak van Dalem žil v Antverpách až do konce roku 1565, kdy musel Antverpy z náboženských důvodů opustit a odejít do Bredy. Ani tam však nežil bez problémů – v roce 1571 byl dokonce nařčen z kacířství, čemuž dosvědčilo několik bredských občanů. Jako důvody jeho hereze bylo uváděno, že nikdy nechodil do kostela, prý navštěvoval protestantské (anabaptistické) bohoslužby a prý veřejně urážel katolíky kvůli jejich uznávání papeže.

Do dnešní doby se nedochovalo mnoho van Dalemových obrazů, což může být také zapříčiněno tím, že jich moc nenamaloval – ač byl velmi dobrým malířem, tak se malířství věnoval spíše pro svoji potěchu. Van Dalemova malířská tradice se dochovala v tvorbě jeho žáka Bartholomeuse Sprangera, který u něho studoval v letech 1560 až 1564.

Van Dalem zemřel roku 1573 v Bredě.


Konečná verze – 12. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate