Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Michael Lukas Leopold Willmann
Manýrismus  
Baroko  
Díla:
Smrt Priamova
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1630 - † 1706, Německo, Česká republika

Pruský malíř Michael Lukas Leopold Willmann se narodil roku 1630 v Königsbergu (dnešním ruském Kaliningradu, česky Královci), byl pokřtěn 27. září roku 1630. Jeho otcem byl malíř Peter Willmann (1627 – 1665), v jehož dílně se také mladý Willmann vyučil. Kolem roku 1652 pak odešel do Nizozemí, kde se patrně setkal s Rembrandtem, který ho v mnohém inspiroval, stejně jako jeho studium děl Petra Rubense a Anthonyho van Dycka a tamních krajinářů.

Kolem roku 1653 odešel Willmann do Prahy, nicméně jeho velkou konkurencí byl v té době Karel Škréta, který byl nejvyhledávanějším pražským malířem té doby. Willmann se tedy rozhodl odejít do Berlína, kde byl téměř ihned angažován ve službách braniborského kurfiřta Bedřicha Viléma. Willmann se pak nakrátko vrátil do Prahy, nicméně v roce 1660 se obrátil na katolickou víru a odešel do libušského kláštera u Wroclawi, kde strávil celý zbytek života. V tomto klášteře pak pracoval na mnohých významných církevních zakázkách, nicméně se nebránil ani zakázkám šlechty a bohatých měšťanů. Willmann pracoval hlavně pro řád Cisterciáků, nicméně je také autorem velkého oltáře v pražském Strahovském klášteře Premonstrátů.

Willmann zemřel 26. srpna 1706 v Leubusu (dnešním slezském Lubiazu, česky Libuši).


Konečná verze – 19. 4. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate