Martiny Glennové A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž  
ARTMUSEUM.CZ
Domovská stránka Umělecké směry Muzea a galerie
VYHLEDÁVÁNÍ
 
  Umělecké směry:  Filippo Brunelleschi
Renesanční umění  
Architektura před 20. stoletím  
Díla:
Interiér kaple Pazzi
Obětování Izáka
Související odkazy:
žádné odkazy nezadány
Použitá literatura:
Seznam použité literatury  
* 1377 - † 1446, Itálie, 

Italský architekt Filippo Brunelleschi se narodil kolem roku 1377 ve Florencii. I když se původně vyučil zlatníkem, stal se jedním z nejznámějších architektů renesance. Jeho otcem byl Brunellesco di Lippo, který byl úředníkem, jeho matka se jmenovala Giuliana Spini. Jeho otec původně chtěl, aby se rovněž stal úředníkem, nicméně protože už od dětství velmi rád maloval, zapsal ho jeho otec do cechu Arte della Seta, což byl cech drobných umělců. Zlatníkem se Brunelleschi vyučil v roce 1398.

V roce 1401 se Brunelleschi zúčastnil soutěže na bronzové dveře pro florentskou baptisérii. Celý proces vybírání trval dva roky a vítězem se stal Lorenzo Ghiberti, nicméně bylo to spíš jeho řemeslnou zručností než zpracováním tématu, v čemž se mu Brunelleschi bezpochyby vyrovnal. Zklamání z výsledku soutěže na dveře florentské baptisérie překonával Brunelleschi s pomocí svého přítele Donatella, se kterým se vydal do Říma, kde chtěli studovat staré antické stavby. Byla to pravděpodobně tato cesta, která Brunelleschiho přesvědčila, aby se stal architektem.

Všechny Brunelleschiho budovy se nacházejí ve Florencii, Brunelleschi byl totiž hrdý na svoje město a pokládal za čest pracovat pouze na jeho zakázkách. První jeho zakázkou byla výstavba Ospedale degli Innocenti (1419 – 1445), nemocnice pro nalezence. Už tato první Brunelleschiho stavba byla na svou dobu velmi neobvyklá, následovala totiž nové klasické renesanční principy a také byla nezvykle vysoká – její oblouky měřily osm metrů. Brzy následovaly další zajímavé zakázky: dóm florentské katedrály, Sagresia Vecchia (stará sakristie) kostela San Lorenzo, bazilika di San Lorenzo a bazilika Santo Spirito.

Nejvýznamnější stavbou, na které se Brunelleschi podílel, bylo dokončení kupole kostela Santa Maria del Fiore. Tato budova byla navržena už kdysi, nicméně stále chyběla kopule, jejíž stavba se zdála být neřešitelnou, protože představitelé města zakázali používání jakýchkoliv opěrných pilířů. V roce 1419 tedy vypsal cech obchodníků s vlnou soutěž na dokončení kupole, které se zúčastnil Brunelleschi a jeho dávný rival Ghiberti. Soutěž vyhrál Brunelleschi a dokončení kupole mu zabralo celý zbytek jeho života.

Brunelleschiho dramatické kompozice přinesly nový pojem ve strukturálním inženýrství a porozumění formám konstrukce klasické architektury. Volně využíval klasické formy a umění antické perspektivy. Je otcem stylu 'all'antica', kdy byly bílé stěny rozděleny šedými sloupy, což byla technika zcela založená na čistých geometrických proporcích a opakování motivu.

Brunelleschi zemřel 15. dubna 1446. Byl pohřben v kostele Santa Maria del Fiore a jeho náhrobek byl celá léta zapomenut. Místo Brunelleschiho posledního odpočinku bylo znovu objeveno až v roce 1972.


Konečná verze – 22. 11. 2007

Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy. Pro povolení ke kopírování kontaktujte Martinu Glenn.

 visits since Dec 19, 2003

AMI
Facebook
Donate